Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej

DYDAKTYKA. To podręcznik edukacji matematycznej dla studentów pedagogiki oraz poradnik dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Mimo braku formalnego wykształcenia matematycznego powinni oni umieć spojrzeć na matematykę elementarną oczyma matematyka i rozumieć rolę, jaką odgrywa ona w budowaniu całości wiedzy i umiejętności matematycznych ucznia. Jest to fundamentalny etap dla kształtowania zainteresowań naukami ścisłymi i rozwijania talentów w tej dziedzinie. Niestety, nauczyciele często przenoszą na uczniów własne frustracje dotyczące uczenia się matematyki, gdy nie czują się pewnie w tej dziedzinie. 


Aby polubić matematykę

ĆWICZENIA. Jest to zestaw ćwiczeń terapeutycznych wraz z kartami pracy dla uczniów klas I-III SP mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Ćwiczenia podzielono na działy: operacje pamięciowe, spostrzegawczość i orientacja przestrzenna. Dzięki swojej różnorodności proponowane ćwiczenia nie powodują znużenia, stymulują rozwój percepcji wzrokowej i umiejętności manualnych oraz wzbogacają doświadczenia kinestetyczno-ruchowe dziecka. Pracując we własnym tempie i swobodnej atmosferze, zyskuje ono poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie w rozwiązywaniu matematycznych problemów. 


Matematyka. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane w kl. I-III

GRY. DYDAKTYKA. Wśród proponowanych aktywności są m.in. zabawy, gry, konkursy i zadania zespołowe. Pozwalają nauczycielowi lepiej poznać mocna i słabe strony każdego z uczniów, a także dzieciom poznać swoje własne możliwości i zacieśnić współpracę z kolegami. Dotyczą w znacznej części rachunków ale także nazywania i klasyfikowania figur geometrycznych, zauważania regularności, problemów zegarowo-kalendarzowych oraz mierzenia długości i ważenia.


Matematyczny brzdąc

KONKURSY. Zbiór zadań z konkursu dla uczniów klas I i II SP "Puchatek", który jest odpowiednikiem "Kangurka" i odbywa się na Litwie od 2007 roku. Zadania są w nim ułożone tematycznie i wg stopnia trudności. Doświadczenie zdobyte przy rozwiązywaniu łatwiejszych zadań sprawia, że z upływem czasu te trudniejsze wcale nie wydają się już takie trudne. W zadaniach rachunki przeplatają się z łamigłówkami, a wszystkie są kolorowo ilustrowane. Celem książki jest zachęcenie najmłodszych uczniów do próbowania swoich sił w konkursach matematycznych, wyrobienie w nich nawyku stawiania ciekawych pytań.


Matematyka z wesołym Kangurkiem

KONKURSY. Zbiór zadań archiwalnych z kolejnych edycji konkursu "Kangurek", który towarzyszy międzynarodowemu konkursowi dla starszych uczniów "Kangur matematyczny". Zadania w zbiorze przeznaczone są dla uczniów klas I i II SP. Zamieszczono w nim 6 zestawów przygotowawczych oraz zestawy konkursowe z lat 2007-2010. Zadania są typu łamigłówkowego, nie wymagają wiedzy, jedynie elementarnych umiejętności rachunkowych, spostrzegawczości, wyobraźni i zdrowego rozsądku. Celem książki jest zachęcenie najmłodszych uczniów do próbowania swoich sił w konkursach matematycznych.
 

Powrót na górę strony