Miniatury matematyczne dla klas I-III SP

KONKURSY. To seria niedużych książeczek zawierających zadania i łamigłówki opracowane z myślą o uczestnikach konkursu "Kangurek" (stamtąd pochodzi część wykorzystanych w książkach zadań). Zainteresują z pewnością wszystkich uczniów lubiących rozwiązywanie ciekawych zagadek. Są też świetną pomocą do pracy na kółku matematycznym lub zielonej szkole. Do wszystkich zadań zamieszczono odpowiedzi i wskazówki lub pełne rozwiązania. Seria dla klas I-III SP ukazuje się od 2012 roku.


Gry i zabawy matematyczne

GRY. DYDAKTYKA. Chcąc urozmaicić lekcje, ułatwić słabszym uczniom zrozumienie matematyki, czy rozwijać zainteresowania uczniów zdolniejszych, warto stosować różne metody aktywizujące. W przypadku najmłodszych najlepiej sprawdzają się gry i zabawy. Pozwalają one w niekonwencjonalny sposób przekazać wiedzę, utrwalić ją i sprawdzić jej opanowanie. Pomysły z książki można wykorzystać w świetlicy, na wakacjach, w celu urozmaicenia lekcji lub zajęć kółka matematycznego oraz do zmotywowania ucznia do dodatkowej pracy w domu. Jest to świetna pomoc dla nauczycieli, rodziców, terapeutów a także samych uczniów.


Samodzielnie się uczę

W serii "Zabawy z sową Mądralą" ukazały się dwa zeszyty ćwiczeń oraz dwie teczki zawierające gry dydaktyczne (układanki i domina) rozwijające biegłość rachunkową u dzieci z klas I-III SP w zakresie czterech działań arytmetycznych. Materiały przeznaczone są do indywidualnej pracy z uczniami rozpoczynającymi naukę rachunków i mającymi z nimi kłopoty.  Poszczególne części zawierają ćwiczenia i zabawy dotyczące dodawania i odejmowania oraz mnożenia i dzielenia liczb naturalnych.


Wielka podróż matematyczna

ĆWICZENIA. To zeszyt–wypełnianka zawierający ćwiczenia dla 6-7 latków z zakresu spostrzegawczości, koordynacji oko-ręka, monografii cyfr, porównywania liczb, działań w zakresie do 10, orientacji w kierunkach, symetrii i podstawowych operacji na zbiorach. Pokazuje, jak uczyć ciekawie i skutecznie, podsuwa pomysły na niebanalne zajęcia w szkole oraz wspólne zabawy z rodzicami w domu.


Skarbczyk matematyczny

ĆWICZENIA. To zestaw ćwiczeń dla uczniów klas I-IV SP rozwijających sprawność liczenia i logicznego wnioskowania. Wprowadza też podstawowe terminy geometryczne i przygotowuje do rozwiązywania zadań tekstowych. Kolorowa szata graficzna i ciekawe zadania zachęcają do częstego zaglądania do tej książki. Nauczyciele mogą wykorzystać ją do indywidualizacji zajęć podczas lekcji, a rodzice do wspierania rozwoju matematycznego swoich dzieci w domu.

Powrót na górę strony