Książki


Redaktor działu:
Monika Schmidt-Rauchut (moniaszmitka(at)interia.pl)
nauczycielka w SP 99 we Wrocławiu


Układ tematyczny

Ze względu na dużą liczbę zrecenzowanych w tym dziale książek ułożyliśmy je w kolejności tematycznej. Aby ułatwić korzystanie z tej strony, do każdego tematu podajemy numery podstron oraz liczbę związanych z nim pozycji książkowych.


Magia matematyki

Podtytuł książki "Ćwiczenia aktywne w nauczaniu... nie tylko matematyki" dobrze oddaje charakter tej książki, która może być pomocna nauczycielom i rodzicom we wzbogaceniu standardowego nauczania matematyki w ćwiczenia manualne i konstrukcyjne, logiczne i geometryczne oraz zabawy i gry dydaktyczne. Niektóre z omawianych w książce zagadnień można wykorzystać na lekcjach przy omawianiu działań na liczbach naturalnych, ułamków, symetrii osiowej, twierdzenia Pitagorasa czy wielokątów foremnych.


Wędrując po niebie z Janem Heweliuszem

Obrotowe mapki nieba do dziś używane w szkole na lekcjach przyrody w znacznej mierze powstały w oparciu o obserwacje Heweliusza - znakomitego gdańskiego astronoma. Jego droga do gwiazd nie była łatwa. Ojciec był browarnikiem (do dziś istnieje gdańska marka piwa Heweliusz) i chciał, aby syn poszedł w jego ślady, przejmując rodzinny interes. Tak się stało, ale w wolnym czasie Janek wolał oglądać niebo. Na dachu swojego domu urządził wspaniałe obserwatorium, które jednak wkrótce spłonęło.


W poszukiwaniu światła. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie

Nazwisko Marii Skłodowskiej-Curie znają w Polsce wszyscy. Wiadomo, że była naszą jedyną dotychczas (podwójną!) noblistką w zakresie nauk ścisłych i w ogóle, że była była fascynującą osobą. Powstało o niej wiele filmów oraz książek dla dorosłych i dla dzieci. Opisywana książka adresowana jest właśnie do najmłodszych pasjonatów historii nauki, dzieci w wieku 9-12 lat. Aby mogli lepiej zrozumieć opisywane wydarzenia, na końcu książki życiorys Marii Skłodowskiej-Curie przedstawiono w pigułce na tle najważniejszych wydarzeń historycznych jej epoki.


Droga do gwiazd. Opowieść i Mikołaju Koperniku

Książka przeznaczona dla dzieci w wieku 9-12 lat. Jest to napisana w prosty sposób biografia Mikołaja Kopernika obejmująca jego narodziny w Toruniu, okres nauki szkolnej w Toruniu i Chełmnie, a później szerokich studiów zarówno w Akademii Krakowskiej jak i na włoskich uniwersytetach w: Bolonii, Rzymie, Padwie i Ferrarze. Kopernik był prawdziwym "człowiekiem renesansu" nie tyko dosłownie, ale i w używanym dziś przenośnym znaczeniu. Posiadał wiele specjalistycznych zawodów.

Powrót na górę strony