Książki


Redaktor działu:
Monika Schmidt-Rauchut (moniaszmitka(at)interia.pl)
nauczycielka w SP 99 we Wrocławiu


Droga do gwiazd. Opowieść i Mikołaju Koperniku

Książka przeznaczona dla dzieci w wieku 9-12 lat. Jest to napisana w prosty sposób biografia Mikołaja Kopernika obejmująca jego narodziny w Toruniu, okres nauki szkolnej w Toruniu i Chełmnie, a później szerokich studiów zarówno w Akademii Krakowskiej jak i na włoskich uniwersytetach w: Bolonii, Rzymie, Padwie i Ferrarze. Kopernik był prawdziwym "człowiekiem renesansu" nie tyko dosłownie, ale i w używanym dziś przenośnym znaczeniu. Posiadał wiele specjalistycznych zawodów.


Pi razy oko. Komedia matematycznych pomyłek

Książka o prawdziwych zastosowaniach matematyki, z naciskiem położonym na te sytuacje, w których drobny błąd człowieka, doprowadził do bardziej lub mniej poważnych, a czasem nawet katastrofalnych konsekwencji.  Dziś, kiedy działanie całego świata opiera się na matematyce, warto uświadomić sobie zagrożenia płynące z jej niefrasobliwego stosowania. Warto też mieć na uwadze, że te najbardziej spektakularne pomyłki zdarzają się bardzo rzadko w porównaniu do wielu sytuacji we wszystkich dziedzinach codziennego życia, kiedy matematyka i matematycy(a także informatycy, ekonomiści i inżynierowie) działają bez zarzutu.


Gen i już! Opowieść o Stefanie Banachu

Książka jest adresowana do dzieci w wieku 9-12 lat, chociaż z przyjemnością przeczytają ją także starsi czytelnicy. Jest to prosta, ale rzetelnie oparta na źródłach historycznych, opowieść o Stefanie Banachu. Koncentruje się w dużej części na dzieciństwie i młodości matematyka. W posłowiu fizyk - prof. Michał Horodecki - przystępnie tłumaczy, z czego zasłynął ten wybitny uczony, którego nazwisko powinno znać każde polskie dziecko, tak jak nie są mu obce nazwiska Kopernika czy Skłodowskiej-Curie.


Wykresy unplugged

Tytuł książki można by przetłumaczyć jako "wykresy bez prądu". Dokładniej chodzi tu o diagramy statystyczne, czyli różne sposoby wizualizacji danych w taki sposób, aby w sposób oczywisty prezentowały tezy, jakie chcielibyśmy na podstawie analizy tych danych postawić. Autorzy prezentują szeroki wybór metod właściwych dla różnych sytuacji i różnego rodzaju danych, popierając każda z nich wieloma przykładami oraz ćwiczeniami do samodzielnego wykonania.


Euklides. Elementy. Teoria proporcji i podobieństwa

HISTORIA. Książka zawiera tłumaczenie dwóch z trzynastu ksiąg "Elementów" Euklidesa: V i VI. Ten grecki matematyk, nazywany ojcem geometrii, napisał swoje dzieło w III wieku przed naszą erą. Stanowiło ono udokumentowanie systematycznej, dedukcyjnej myśli greckiej i ówczesnego stanu matematyki. Jest to najważniejsza książka naukowa wszech czasów (pod względem liczby wydań ustępuje tylko Biblii), która jeszcze w XIX w. służyła jako niedościgły podręcznik do nauki geometrii.

Powrót na górę strony