Mozaika

Data ostatniej modyfikacji:
2017-05-20
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna
Wydawca: 

Epideixis, Wydawnictwo Materiałów Edukacyjnych
ul. Zawiła 2, 30-423 Kraków
tel. 12 268 0120
www.pus.pl

 

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

Dolnośląskie Biuro Sprzedaży Nowoczesnych Pomocy Dydaktycznych
ul. Krakowska 102, Wrocław
tel. 71 337 35 35
www.dbsnpd-pomoce.webpark.pl

 

To materiał edukacyjny rozwijający wyobraźnię geometryczną i umiejętności twórcze. Z drewnianych płaskich klocków w kształcie półkwadratów i rombów w pięciu kolorach można układać różne figury, ćwicząc przy tym nazwy wielokątów, badając różne symetrie i budując wzory o zadanym typie symetrii, budując figury o ustalonym polu i innych geometrycznych własnościach. Można też odtwarzać zadane wzory geometryczne jak w tangramie (do klocków dołączona jest książeczka z 48 wzorami o rosnącym stopniu trudności). Zaskakujące jest bogactwo kształtów, jakie można uzyskać używając tylko dwóch podstawowych figur.

W młodszych klasach można także używać klocków Mozaiki do rozpoznawania i nazywania kolorów oraz kształtów (w języku polskim a także w językach obcych), do obrysowywania i łatwego przenoszenia wzorów geometrycznych na papier. Ponieważ każdy typ figury występuje w kilku różnych kolorach, można klasyfikować klocki na zbiory wg kształtu. Ćwiczenia z odtwarzaniem układów danych na rysunkach z klocków uczą koncentracji, uważnej obserwacji, analizowania złożonych struktur.

 

 

Dostępna jest też Mozaika w wersji XXL zawierająca znacznie więcej elementów i więcej kształtów (dodatkowo są w niej kwadraty, sześciokąty foremne i trapezy równoramienne). Każdy rodzaj figur jest w innym kolorze. Przy odrobinie samozaparcia i inwencji twórczej można zaprojektować bardzo ciekawe i stosunkowo skomplikowane kompozycje.

 

Zdjęcia i wykonanie: Elżbieta Kalinowska

 

Powrót na górę strony