Plakaty SEM

Data ostatniej modyfikacji:
2016-01-4
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Autor: 

Waldemar Pompe

Dział matematyki: 
geometria syntetyczna
Wydawca: 

Wydawnictwo BC. Edukacja
ul. Żytnia 15, 01-014 Warszawa
tel. 022 862 17 96, faks 022 632 51 40
http://www.bc.edu.pl

 

Dystrybutorzy: 

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, pok. 115
e-mail: stowarzyszenie.em@gmail.com
http://www.sem.edu.pl

 

Plakaty edukacyjne Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej wśród innych podobnych publikacji wyróżniają się tym, że są niebanalne, prezentują elementarne, choć nieznane szerszemu gronu uczniów i nauczycieli treści geometryczne, zmuszają do zastanowienia i motywują do rozwiązania ciekawych problemów. Ich celem jest przyciąganie uwagi, intrygowanie i inspirowanie do zadawania pytań. Mogą stanowić kanwę pozalekcyjnych zajęć z uczniami.

Pomysłodawcą popularyzacji matematyki w formie plakatów edukacyjnych SEM był redaktor naczelny Delty prof. Marek Kordos. Plakaty są rozprowadzane bezpłatnie podczas konferencji SEM i innych imprez wspieranych przez Stowarzyszenie. Zdobyły dużą przychylność w środowisku nauczycieli matematyki, a ich nakłady rozeszły się w ciągu kilku tygodni. Kolorowe wersje tych plakatów zostały opublikowane na okładkach Delty (I - 2/2009, II - 8/2009, III - 1/2010) i Magazynu Miłośników Matematyki (I - 4/2008, II - 4/2009). W tych samych lub kolejnych numerach wymienionych czasopism znajdują się rozwiązania i uzasadnienia poprawności konstrukcji (I - MMM 3/2009 i Delta 4/2009, II - MMM 4/2009 i Delta 8/2009, III - Delta 1/2010).

Do tej pory w serii SEM ukazały się następujące plakaty:

I - Równe sumy pól
II - Styczne do okręgu samą linijką
III - Wspólny punkt
IV - Równe odcinki
V - Samą Linijką na równe części
VI - Jak rozpoznać trójkąt równoboczny?
VII - Przekątne wielokątów foremnych
VIII - Spacery po kracie
IX - Geometrycznie o liczbach

Kliknięcie powiększy plakat w nowym oknie.

 

 

 

Zastosowanie w szkole: 

Cykle zadaniowe do rozwiązywania na kółku matematycznym. Poszerzanie standardowej wiedzy z geometrii przez odkrywanie niestandardowych twierdzeń dowodzonych elementarnie. Poszukiwanie i upraszczanie dowodów, prowadzenie rozumowań geometrycznych.

 

Powrót na górę strony