Euclidea

Data ostatniej modyfikacji:
2019-09-23
Autor recenzji: 
Marta Białecka
studentka V roku matematyki na UWr
Dział matematyki: 
geometria analityczna
geometria syntetyczna
geometria wektorowa
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła wyższa

Jest to darmowe narzędzie służące do nauki konstrukcji geometrycznych i treningu zadaniowego w geometrii. Program jest dostępny w sieci pod adresem https://www.euclidea.xyz. Można też ściągnąć aplikację na telefon komórkowy. Nie wymaga to tworzenia konta ani logowania się.

Wygląd strony jest bardzo przejrzysty i czytelny (wykorzystuje ikony dobrze znane użytkownikom Cara lub GeoGebry), co ułatwia poruszanie się po niej, jednak opisy są dostępne jedynie w językach angielskim i rosyjskim. Być może z czasem pojawi się również edycja polska. Dużą zaletą jest łatwy dostęp do instrukcji, która zawiera potrzebne podpowiedzi i niezbędne informacje. Możemy do niej zajrzeć w każdej chwili, klikając na odpowiedni przycisk. Program jest prosty w obsłudze i bardzo intuicyjny. Opanowanie go nie zabiera wiele czasu.

Program umożliwia interaktywne rozwiązywania problemów z zakresu konstrukcji klasycznych, czyli wykonywanych tylko za pomocą
cyrkla i liniału (czyli linijki bez podziałki). Takie restrykcje wprowadził na przełomie V i IV w. p.n.e. grecki filozof Platon, dlatego nazywa się je dziś także konstrukcjami platońskimi.

Konstrukcje pojawiają się etapami, których poziom trudności
sukcesywnie rośnie. Na początek warto opanować i zrozumieć najprostsze konstrukcje, aby przejść do tych trudniejszych i
bardziej skomplikowanych. Poszczególne etapy zostały oznaczone kolejnymi literami greckiego alfabetu.

Wygląd programu przypomina grę komputerową podzieloną na poziomy, które trzeba kolejno pokonywać, aby odblokować następny etap. Każda konstrukcja, którą należy wykonać, posiada informację o tym, co należy zrobić oraz jaki jest jej maksymalny "koszt", czyli największa liczba możliwych do wykorzystania konstrukcji elementarnych. Podczas pracy użytkownik zbiera punkty (w formie gwiazdek), co zachęca do poprawiania swoich własnych wyników i szukania bardziej efektywnych rozwiązań.

Wśród gotowych konstrukcji do wykorzystania w dalszych zadaniach są np.:

  • wystawianie prostej prostopadłej do danej przechodzącej przez zadany punkt,
  • opuszczanie prostej prostopadłej do danej z danego punktu poza tą prosta,
  • kreślenie dwusiecznej kąta,
  • kreślenie okręgu opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt.

Skróty te znacznie ułatwiają pracę i pozwalają skupić się na tym, co jest nowe i stanowi wyzwanie, zamiast wielokrotnie powtarzać rzeczy już dobrze poznane. Jednak aby otrzymać takie narzędzie,
najpierw trzeba wykazać się znajomością danej konstrukcji. W Euclidei nie ma nic za darmo. Przy wykonywaniu każdej konstrukcji, na ekranie są widoczne wszystkie narzędzia, którymi w danym momencie użytkownik dysponuje.

"Euclidea" to doskonałe narzędzie, które można wykorzystać na lekcjach matematyki i na zajęciach pozalekcyjnych (zarówno wyrównawczych jak i rozwijających matematyczne uzdolnienia).  Znajduje zastosowanie we wszystkich tematach z geometrii syntetycznej, pozwala zaoszczędzić czas oraz elegancko wykonać precyzyjne konstrukcje, których nie dałoby się łatwo wykonać na kartce. U uczniów wzbudza to motywację, ciekawość i chęć nauki, gdyż doskonale łączy zabawę i grę z uczeniem się, co zdecydowanie
przyciąga młodych użytkowników. Poza tym zmusza do optymalizacji metody rozwiązania problemu i myślenia o tym, jak w najprostszy i najbardziej elegancki sposób wykonać daną konstrukcję.

 

Powrót na górę strony