Fundusz Pomocy Młodym Talentom (XIX)

Data ostatniej modyfikacji:
2017-09-4
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w GM 9 Wrocław
Fundator: 

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej
"Porozumienie bez barier"
Al. Przyjaciół 8 lok. 1a, 00-565 Warszawa
tel./fax: 22 849 96 62
e-mail: radafundacji@fpbb.pl

 

Instytucja obsługująca: 

Fundacja "Porozumienie bez barier"

strona domowa projektu

 

Dokument normujący: 

regulamin przyznawania stypendiów

Program stypendialny zamknięty od 2017 roku. 

 

Stypendia Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich przyznawane są od 1996 roku wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w wieku 10-17 lat, głównie niepełnosprawnym oraz z pochodzącym z biednych rodzin. Stypendia wręczane są przez parę prezydencką w Warszawie podczas listopadowych obchodów Święta Niepodległości.

 

Skrót regulaminu: 
  • Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku 10 – 17 lat.
  • Rada Funduszu może udzielić wnioskodawcy pomocy rzeczowej (w postaci pomocy dydaktycznych), finansowej (w postaci dotacji celowej, jednorazowej lub miesięcznych rat wypłacanych przez 12 miesięcy) lub rzeczowej i finansowej jednocześnie.
  • Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę ocena potencjalnych możliwości kandydata, jego uzdolnienia, predyspozycje i dotychczasowe osiągnięcia. Stypendia kierowane są w pierwszej kolejności do tych uczniów, którym warunki życiowe ograniczają możliwość dalszego rozwoju (sytuacja materialna, miejsce zamieszkania, sytuacja zdrowotna).
  • Decyzję o przyjęciu w poczet stypendystów podejmuje Rada Funduszu w listopadzie każdego roku. O decyzji Radystypendyści są informowani pisemnie lub telefonicznie. Nie zostaje ona podana do wiadomości publicznej. 
  • Stypendia jednorazowe przekazywane na przełomie listopada i grudnia. Stypendia roczne - co miesiąc począwszy od listopada.
  • Rada Funduszu może zasięgać opinii właściwego kuratorium lub innych instytucji oświatowych dotyczących osiągnięć wnioskodawcy.
  • Laureaci nie mogą ubiegać się o powtórne otrzymanie stypendium z Funduszu.
  • W skład Rady Funduszu wchodzą wybitni pedagodzy, reprezentanci świata kultury i nauki oraz przedstawiciele Fundacji „Porozumienie bez barier”.

 

Termin składania wniosków: 

25 lipca 2016

 

Zasięg: 
krajowy
Wymagane dokumenty: 
Wysokość stypendium: 
corocznie określana przez Radę Funduszu w zależności od posiadanych środków

Powrót na górę strony