Mistrzowie Matematyki

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-22
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM nr 1 Wrocław
Fundator: 

Fundacja mBanku
mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

 

Instytucja obsługująca: 

Fundacja mBanku
ul. Senatorska 18,
00-950 Warszawa
skrytka pocztowa 728
e-mail: fundacja@mbank.pl

mFundacja   

 

Dokument normujący: 

regulamin

Uwaga:
Od 2018 roku stypendia otrzymują laureaci Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w tych prestiżowych konkursach (patrz tutaj).  

 

W dniu Liczby Pi 14 III 2014 ruszyła pierwsza edycja programu stypendialnego Fundacji mBanku realizowana w ramach strategii "M jak Matematyka". Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy stypendialne oraz posiadają rozeznanie w swoim regionie w zakresie pracy z uczniami o uzdolnieniach matematycznych na wszystkich szczeblach edukacji.

Ze strony projektu można pobrać druki wniosku o dofinansowanie programu stypendialnego oraz sprawozdania z realizacji tego programu. 

 

Skrót regulaminu: 
  • Podstawą ubiegania się o wsparcie finansowe mFundacji jest złożenie wniosku na formularzu oraz wymaganych załączników.
    Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej na adres fundacja@mbank.pl oraz podpisany w wersji papierowej wraz z załącznikami na adres Fundacja mBanku, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 728 z dopiskiem „Mistrzowie matematyki - programy stypendialne”.
  • O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, które zgodnie ze swoim statutem, mogą przyznawać stypendia. Przyznane środki mogą być przeznaczone wyłącznie na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym, umożliwiający rozwijanie talentu lub kontynuowanie nauki.
  • Wsparcie finansowe mogą otrzymać wyłącznie programy stypendialne związane z edukacją matematyczną, a beneficjentami mogą być: dzieci i młodzież szkolna, studenci, doktoranci i młodzi naukowcy.
  • Wnioski są oceniane na podstawie: przejrzystości kryteriów i procedur programu stypendialnego, wysokości wnioskowanych środków i diagnozy potrzeb, na które odpowiada program, okresu realizacji, odbiorców programu, zakresu i rodzaju wsparcia oferowanego stypendystom, mierzalności rezultatów programu stypendialnego, stopnia zaangażowania i wsparcia ewentualnych partnerów, sposobów informowania o darczyńcy, stopnia zaangażowania stypendystów w program.

 

Termin składania wniosków: 

do 5 marca 2018

 

Zasięg: 
krajowy
Wymagane dokumenty: 
  • wniosek
  • regulamin programu stypendialnego oraz regulamin pracy organu oceniającego wnioski stypendialne
  • odpis z KRS
  • statut organizacji

 

Powrót na górę strony