Mistrzowie Matematyki

Data ostatniej modyfikacji:
2018-12-1
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w VI LO we Wrocławiu
Fundator: 

Fundacja mBanku
mBank S.A. Bankowość Detaliczna
skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

 

Instytucja obsługująca: 

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, pok. 115
tel. tel. 725 998 981
e-mail: stowarzyszenie.em@gmail.com
http://sem.edu.pl

strona domowa projektu

 

Dokument normujący: 

Jest to program stypendialny zainaugurowany w 2014 roku wspierający młode talenty matematyczne. Od 2018 roku stypendia otrzymują laureaci
Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów, którzy
osiągnęli najlepsze wyniki w tych konkursach. Wysokość stypendium jest
uzależniona od wyniku uzyskanego na finale olimpiady.

 

Skrót regulaminu: 
 • Stypendia motywacyjne przyznawane są przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej (organizatora OM i OMJ) laureatom Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów ze środków uzyskanych w wyniku darowizny Fundacji mBanku.
 • Wysokość stypendium zależy od wyniku uzyskanego na finale olimpiady, osobno dla każdej olimpiady.
 • Laureat Olimpiady Matematycznej może otrzymać stypendium, gdy w zawodach finałowych uzyska co najmniej 22 punkty. Laureat Olimpiady Matematycznej Juniorów może otrzymać stypendium, gdy w zawodach finałowych uzyska co najmniej 19 punktów. Ostatecznie o liczbie przyznanych stypendiów każdorazowo decyduje fundator.
 • Stypendia wypłacane są w czterech równych transzach co trzy miesiące, zaczynając od września. Ostatnia transza wypłacana jest w czerwcu.
 • Po wypłaceniu ostatniej raty stypendyści przekazują informacje czy i jak otrzymane stypendium pomogło im w rozwoju naukowym.
 • Komisja przyznająca stypendia składa się z członków Komitetu Głównego odpowiedniej olimpiady oraz przedstawicieli Zarządu mFundacji.
 • Komitet Główny po zawodach finałowych i sprawdzeniu prac przygotowuje listę stypendystów i ustala wysokość stypendium w zależności od liczby punktów uzyskanych w zawodach. Lista ta jest zatwierdzana przez Zarząd mFundacji, a następnie publikowana w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu finału na stronie olimpiady.
 • Uczestnicy finału, którzy w wyniku odwołania uzyskają próg punktowy uprawniający do ubiegania się o stypendium, mogą zostać dodani do listy stypendystów po uzyskaniu zgody Zarządu mFundacji.
 • Warunkiem otrzymania stypendium jest przesłanie przez laureata w terminie miesiąca od zakończenia zawodów oświadczenia podpisanego przez opiekuna prawnego będącego zgodą na przyjęcie stypendium oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Zasięg: 
krajowy
Wymagane dokumenty: 
 • oświadczenie - zgoda na przyjęcie stypendium  
 • oświadczenie – zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez SEM i mFundację 

Wysokość stypendium:
 
Olimpiada Matematyczna
liczba punktów w finale
 roczna wysokość stypendium
36-40 3000 zł
35 2500 zł
34-30 2000 zł
29-22 1500 zł
 
Olimpiada Matematyczna Juniorów
 
liczba punktów w finale roczna wysokość stypendium
30-29 2000 zł
28-24 1500 zł
23-19 1000 zł
 
 

Powrót na górę strony