Dante Alighieri "Boska komedia"

Data ostatniej modyfikacji:
2010-08-29

Piekło. Pieśń IV (fragment)

A gdy oczami nie opodal strzelę,
Mistrza spostrzegam mężów pełnych wiedzą, (...)
Sokrat z Platonem, z nimi mędrców świta;
Ci dwaj najbliżej u boku mu siedzą;
Przypadkowości głoścę, Demokryta,
Anaksagorasa, Diogenesa, Talesa,
Empedoklesa, Zena, Heraklita
Poznaję: znawcę ziół Dioskorydesa
I Euklidesa, i Ptolemeusza,
I Avicennę, i Hipokratesa...

 

Powrót na górę strony