Czasopisma


Redaktor działu:
Marta Majewska (majek.m(at)interia.pl)
nauczycielka w SP 83 we Wrocławiu


Matematyka Poglądowa

Jest to kontynuacja wychodzącego raz w semestrze w latach 1988-2014 czasopisma "Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie" i podobnie jak ono towarzyszy Szkołom Matematyki Poglądowej organizowanym przez Ośrodek Kultury Matematycznej. Szkoły takie odbywają się dwa razy w roku (w styczniu i sierpniu). Zeszyty "Matematyki Pogladowej" są niejako relacją z tych szkół, gdyż większość artykułów jest zapisem wygłaszanych tam referatów. Pismo wydawane jest w pełnym kolorze i jest bogato ilustrowane. 


Trapez

To autorski, internetowy tygodnik matematyczny przygotowywany przez Jarosława Wróblewskiego z IM UWr. W każdym numerze znajduje się porcja zadań i łamigłówek (z rozwiązaniami w kolejnym numerze) oraz specjalne zadanie konkursowe, którego rozwiązanie można wysyłać za pośrednictwem facebooka (od IX 2016 konkurs został zawieszony). Dla najlepszych co tydzień przewidziane są nagrody-niespodzianki. "Trapez" ukazuje się w dni poprzedzające dni wolne od nauki w szkole o godz. 6:00.


Delta

To najstarszy i najbardziej prestiżowy magazyn popularnonaukowy w Polsce, będący prawdziwą gratką dla umysłów ścisłych i miłośników nauk przyrodniczych. W każdym numerze znajdują się artykuły i ciekawostki z matematyki, informatyki, fizyki i astronomii, a także biologii. Piszą je najczęściej naukowcy lub studenci, rzadziej nauczyciele i uczniowie. Adresatami jest młodzież licealna i studencka oraz wszyscy pasjonaci wyżej wymienionych dziedzin. Dodatek Mała Delta skierowany jest do gimnazjalistów.


Kwadrat

Gazetka jest nieregularnikiem, którego głównym celem jest promowanie Olimpiady Matematycznej Juniorów wśród uczniów i nauczycieli. Nowe edycje pojawiają się najczęściej przy okazji kolejnych etapów OMG. Są bezpłatnie dystrybuowane wśród uczestników olimpiady podczas zawodów i szkoleń, wszystkie wydania można też pobrać ze strony internetowej OMG. Oprócz informacji organizacyjnych gazetka zawiera artykuły matematyczne, wywiady z laureatami oraz zbiór ciekawych cytatów z prac zawodników.


Logi-Mix

Jest to miesięcznik dla miłośników łamigłówek logicznych, których nuży rozwiązywanie w kółko jednego typu zadań. Zawiera m.in. popularne sudoku, obrazki logiczne, wciągające wielokropki, krzyżówki liczbowe zwane kakuro, łamigłówki architekta i zadania logiczne rozwiązywane w formie tabel kartezjańskich. W sumie w każdym numerze jest ponad 100 fascynujących łamigłówek.

Powrót na górę strony