Stypendia pomostowe (XVII)

Stypendia przyznawane są maturzystom (a potem mogą być kontynuowane przez kolejne trzy lata studiów) mieszkającym na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach. Mają na celu ułatwienie startu w życie studenckie, zanim mogą zostać przyznane pierwsze stypendia za wyniki w nauce. Najlepsi mogą liczyć na dalsze wspieranie ich rozwoju naukowego. Wśród aplikantów preferowani są finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych.


Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny

Stypendia polsko-słowackie wspierają uzdolnionych studentów zainteresowanych budowaniem wzajemnego zrozumienia między Polakami i Słowakami, O stypendium mogą ubiegać się polscy maturzyści, studenci lub doktoranci zainteresowani Słowacją oraz Słowacy zainteresowani studiami związanymi z Polską. Stypendia naukowe lub artystyczne w maksymalnej kwocie 500 euro miesięcznie przyznawane są na jeden rok akademicki.


Program stypendialny „Klasa BGŻ”

Program stypendialny dla absolwentów gimnazjów, który ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych najzdolniejszych uczniów pochodzącym z niezamożnych środowisk ze wsi lub małych miast. Zapewnia naukę w renomowanych liceach (m. in. w XIV LO we Wrocławiu). Oferuje 4-letnie stypendium na pokrycie kosztów internatu, przygotowuje do prestiżowych stypendiów zagranicznych, zapewnia wieloletnie wsparcie oraz bogatą ofertę rozwoju zawodowego.


Orzeł Dolnośląski

O nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” ubiegać się mogą wybitni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może wystąpić o nagrodę tylko dla jednego kandydata.


Stypendium Fundacji "Efekt motyla"

Celem funduszu jest promowanie nauki języka angielskiego w szkołach wiejskich, stwarzanie szans dzieciom ze środowisk wiejskich na włączenie w globalny obieg informacji, zapewnienie im lepszych perspektyw edukacyjnych oraz rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Warunkiem uzyskania stypendium jest mieszkanie na wsi, wysoka średnia ocen oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

Powrót na górę strony