Stypendia


Redaktor działu:
Jolanta Lazar (j.lazar(at)wcdn.wroc.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu


Mistrzowie Matematyki

Jest to program stypendialny zainaugurowany w 2014 roku wspierający młode talenty matematyczne. Od 2018 roku stypendia otrzymują laureaci Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w tych konkursach. Wysokość stypendium jest uzależniona od wyniku uzyskanego na finale olimpiady.


Indeks Start2Star (XI)

Celem projektu jest zapewnienie środków na odbycie studiów grupie najzdolniejszych, aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku wybieranych jest 15 osób, które otrzymują 1300 zł miesięcznie przez cały regulaminowy okres studiów. Aby zostać stypendystą, oprócz dobrych wyników w nauce, należy wykazać się aktywnością społeczną, przedsiębiorczością i zaangażowaniem w wolontariat. Fundator kładzie nacisk na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój ich talentów. Pomaga też w zdobywaniu pierwszych doświadczeń na rynku pracy.


Stypendia pomostowe (XVII)

Stypendia przyznawane są maturzystom (a potem mogą być kontynuowane przez kolejne trzy lata studiów) mieszkającym na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach. Mają na celu ułatwienie startu w życie studenckie, zanim mogą zostać przyznane pierwsze stypendia za wyniki w nauce. Najlepsi mogą liczyć na dalsze wspieranie ich rozwoju naukowego. Wśród aplikantów preferowani są finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych.


Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny

Stypendia polsko-słowackie wspierają uzdolnionych studentów zainteresowanych budowaniem wzajemnego zrozumienia między Polakami i Słowakami, O stypendium mogą ubiegać się polscy maturzyści, studenci lub doktoranci zainteresowani Słowacją oraz Słowacy zainteresowani studiami związanymi z Polską. Stypendia naukowe lub artystyczne w maksymalnej kwocie 500 euro miesięcznie przyznawane są na jeden rok akademicki.


Program stypendialny „Klasa BGŻ”

Program stypendialny dla absolwentów gimnazjów, który ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych najzdolniejszych uczniów pochodzącym z niezamożnych środowisk ze wsi lub małych miast. Zapewnia naukę w renomowanych liceach (m. in. w XIV LO we Wrocławiu). Oferuje 4-letnie stypendium na pokrycie kosztów internatu, przygotowuje do prestiżowych stypendiów zagranicznych, zapewnia wieloletnie wsparcie oraz bogatą ofertę rozwoju zawodowego.

Powrót na górę strony