Tropem wrocławskich skarbów


Redaktor działu:
Michał Śliwiński (msliw(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr
Data ostatniej modyfikacji:
2023-10-2

REGULAMIN

 • Liga zadaniowa trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym.
 • Liga jest otwarta dla wszystkich, niezależnie od wieku. Prowadzony jest jeden wspólny ranking zawodników.
 • Osoby powyżej 16 lat muszą wraz z pierwszym zestawem rozwiązań przesłać w mejlu oświadczenie, że mają ukończone 16 lat, oraz skopiować w treści listu poniższą klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ligi Zadaniowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 • W przypadku uczniów poniżej 16 lat powyższa zgoda musi być dodatkowo potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna, a następnie przesłana wraz z pierwszym zestawem rozwiązań w formie oryginału pocztą albo jako skan lub zdjęcie w załączniku do e-maila.
 • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
 • Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 3 zadania poszukiwawcze.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego).
 • Rozwiązania (o ile nie podano inaczej, wystarczą same odpowiedzi) należy przesyłać
  e-mailem na adres: aturula@fundacjawiem.edu.pl albo tradycyjną pocztą na adres:
  Małgorzata Mikołajczyk, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.
 • W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać "WROCŁAWSKIE SKARBY - Liga zadaniowa WPM".
 • Rozwiązania ocenianie są zero-jedynkowo. Dopuszczone są też połówki punktu.
 • W pierwszej korespondencji należy podać imię i nazwisko oraz adres pocztowy zawodnika lub kapitana drużyny i jej skład. Nie może on ulec zmianie w czasie roku szkolnego. Uczniów prosimy też o podanie nazwy szkoły, a dorosłych - wykonywanego zawodu.
 • Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego - wyniki i aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
 • Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymują nagrody-niespodzianki, które wysyłamy pocztą.

 

Liga

Z przyjemnością rozwiązywałam zadania z tej ligi, odkrywając Wrocław. Dziekuję.

Powrót na górę strony