Książki o nauczaniu


Redaktor działu:
Monika Schmidt-Rauchut (moniaszmitka(at)interia.pl)
nauczycielka w SP 99 we Wrocławiu


Młodzi i matematyka

POPULARYZACJA. DYDAKTYKA. To książka dziś już trochę zapomniana, a na pewno warta odkurzenia. Powinna być lekturą obowiązkowa każdego nauczyciela matematyki. Z upodobaniem sięgną po nią również rzesze uczniów (także tych którzy nie lubią i nie rozumieją matematyki, ale chcą ją polubić i zrozumieć), aby przekonać się, jak można w szkole zajmować się poważną matematyka, używając potocznego języka, wyobraźni i intuicji. Wystarczy do tego odważny profesor, który podejmie się partnerskiego dialogu z uczniami.


GeoGebra. Wprowadzanie innowacji pedagogicznej

DYDAKTYKA. To zbiór przykładowych lekcji matematyki (z podziałem na szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) oraz zajęć dla studentów prowadzonych z wykorzystaniem GeoGebry – darmowego programu do wspomagania nauczania. Łączy on narzędzia do tworzenia dynamicznych konstrukcji geometrycznych, rysowania wykresów funkcji, operowania na wzorach algebraicznych z arkuszem kalkulacyjnym.


Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat

PEDAGOGIKA. Książka przeznaczona nie tylko dla nauczycieli, którzy w codziennej pracy stykają się z objawami agresji u uczniów, ale przede wszystkim dla rodziców, którzy mają ogromny wpływ na rozwój i poczucie wartości swojego dziecka. Opisano w niej główne czynniki, które wpływają na to, że dziecko staje się agresywne (np. sytuacja domowa, niewłaściwe zabiegi wychowawcze). Autor wskazuje kolejne etapy rozwoju agresji u dzieci, począwszy od symptomów przekory pod koniec trzeciego roku życia. Walorem książki jest to, że zamiast teorii opisuje sytuacje z życia i na ich przykładach wskazuje metody radzenia sobie z dziećmi agresywnymi.


Nauczyciel w szkole. Jak przeżyć szkołę

PORADNIK. Czy niemiecki nauczyciel może napisać książkę, w której opowie o problemach niemieckiej szkoły i jej nauczycieli tak, by z zaciekawieniem sięgnął po nią polski nauczyciel? Jak najbardziej, bowiem szkoła i jej problemy są wszędzie takie same. Nauczyciele na całym świecie poddawani są krytyce ze względu na długie wakacje, niewielką liczbę godzin pracy w tygodniu itp. Tak samo spotykają się z agresją ze strony uczniów, przerzucaniem przez rodziców obowiązku wychowania na szkołę i ogromem bezsensownej pracy papierkowej. Książka próbuje rozprawić się z mitami związanymi z pracą nauczyciela, mówi szkolnej codzienności i o ciekawych pomysłach na ułatwienie sobie pracy.


Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?

PEDAGOGIKA. Chcesz poznać sposoby na zwiększenia tempa pracy swoich uczniów, na zachęcenie ich do nauki i zwiększonego wysiłku? Chcesz wiedzieć, jak wykształcić w nich samodzielność i odpowiedzialność? Nie masz czasu na sprawdzanie i testowanie wielu często mało skutecznych metod? W tej książce znajdziesz konkretne pomysły, sprawdzone i skomentowane przez innych nauczycieli z całej Polski.

Powrót na górę strony