Nagroda im. Kuratowskiego

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego została ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską (senator RP, córkę Kazimierza), Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Przyznawana jest osobom, które nie ukończyły 30 lat (i które nie są laureatami nagród PTM - poza nagrodą dla młodych matematyków - ani nagrody naukowej Wydziału III PAN). Jury może rozpatrywać do nagrody kandydatury własne, laureatów nagrody PTM dla młodych matematyków oraz kandydatury nadesłane.


Nagroda Abela 2023

W marcu 2023 ogłoszono, że laureatem tegorocznej Nagrody Abela przyznawanej przez Norweską Akademię Nauk za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki zostal Luis Caffarelli z University of Texas w Austin, USA. Wręczenie nagrody w wysokości 7,5 mln koron norweskich (ok. 834 000 dolarów) z rąk króla Norwegii - Haralda V odbędzie się 23 V 2023 w Oslo. 


Nagrody im. Stefana Banacha

Stefan Banach - najwybitniejszy polski matematyk - jest patronem kilku wyróżnień matematycznych przyznawanych w Polsce: Międzynarodowej Nagrody (Banach Prize) za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych (przyznawana od 2009 z przerwą w latach 2018-2020), nagrody głównej PTM za dorobek naukowy (przyznawana od 1946), międzynarodowego medalu (przyznawany od 1992) oraz nagrodę Fundacji mBanku - Studenckiego Stefcia (przyznawana od 2016).


Matematyczne Noble 2022

Na odbywającym się w lipcu 2022 zdalnym 29. Międzynarodowym Kongresie Matematyków przyznano kolejne cztery medale Fieldsa, zwane matematycznymi nagrodami Nobla. Po raz drugi w historii medal (wraz z nagrodą w wysokości 15 000 dolarów kanadyjskich) otrzymała kobieta, Ukrainka wykształcona w Niemczech, pracująca na Politechnice w Lozannie. Medal jest uhonorowaniem znaczącego wkładu w rozwój matematyki i służy docenieniu osiągnięć młodych naukowców, gdyż przyznawany jest matematykom do 40. roku życia.


Międzynarodowy Kongres Matematyków (XXIX)

W lipcu 2022, tradycyjnie jak co cztery lata, począwszy od roku 1897, ale za to po raz pierwszy zdalnie, odbędzie się największe światowe spotkanie matematyków. Oprócz wykładów plenarnych obrady będą odbywały się w 20 sekcjach tematycznych, w tym jednej poświęconej nauczaniu i popularyzacji matematyki i drugiej poświęconej historii matematyki. Najważniejszym punktem będą jak zwykle odczyty laureatów medali Fieldsa. 

Powrót na górę strony