Odlotowe figury


Redaktor działu:
Krzysztof Omiljanowski (komil(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Kopalnia metod

Trójkąt równoboczny ABC wpisano w okrąg, a następnie na łuku BC obrano dowolny punkt M. Okazuje się, że |MA| = |MB| + |MC|. Ten zaskakujący fakt wykażemy na kilkanaście sposobów. Niektóre dowody opierają się na podobnym pomyśle, więc są prezentowane pod wspólnym tytułem.


Kosmiczny wzór na pole trójkąta

Każdy licealista zna co najmniej kilka wzorów na pole trójkąta. A czy znacie taki wzór S = R·pH, gdzie R jest promieniem okręgu opisanego na trójkącie, a pH - połową obwodu trójkąta spodkowego? Kosmos... Trójkąt spodkowy trójkąta ostrokątnego ABC to taki trójkąt wpisany w trójkąt ABC, którego wierzchołkami są spodki wysokości trójkąta ABC. W artykule przeprowadzimy aż 10 dowodów wyżej wspomnianego wzoru, a przy okazji poznamy kilka innych interesujących faktów.


Piramida Sierpińskiego

Przygotujemy bryłę, która może być prawdziwą ozdobą gabinetu matematycznego. Pojedyncze elementy wykonuje się łatwo i szybko. Ponieważ całość ma budowę modułową, a do jej wykonania potrzebnych jest dużo elementów (co najmniej 64), może być wspólnym dziełem większej grupy uczniów. 


Z siatki sześcianu

Rysunek obok kojarzy z siatką sześcianu (jedną z 11 możliwych). A czy można z tej siatki skleić jeszcze jakiś inny wielościan? Jeśli umówimy się, że wielościan wolno rozcinać do siatki nie tylko wzdłuż krawędzi, ale także wzdłuż odcinków biegnących wewnątrz ścian, to z takiej siatki możemy posklejać kilka innych brył.


Fleksory

Czy wszystkie wielościany są sztywne, tzn. czy raz sklejone przybierają jedyny możliwy kształt? A jeśli istnieją "wielościany ruchome", to co to znaczy? Przecież nie poruszają się same. Muszą przyjmować jakieś położenie równowagi, więc dlaczego i w jaki sposób są ruchome?

Powrót na górę strony