Powstał Wrocławski Portal Matematyczny

Data ostatniej modyfikacji:
2022-10-9
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

Wrocławski Portal Matematyczny to wspólna inicjatywa prezydenta miasta Wrocławia dr. Rafała Dutkiewicza i rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Leszka Pacholskiego (obaj z wykształcenia są matematykami!). Witryna jest jednym z działań podejmowanych w obszarze edukacyjnym w ramach programu EIT+ (Europejski Instytut Technologiczny). Oficjalnie działa od września 2007 roku. Jego współorganizatoriem i wieloletnim kierownikiem był emerytowany już pracownik Wydziału Edukacji UM Wrocławia p. Sławomir Potocki.

Adresatem Portalu są nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół, rodzice oraz dorośli miłośnicy matematyki i logicznego myślenia przede wszystkim z Wrocławia i okolic, choć zasoby Portalu otwarte są dla wszystkich. Zainteresowanych zapraszamy do współpracy przy redagowaniu i ulepszaniu Portalu.

Celem projektu jest zmiana społecznego odbioru matematyki, pokazanie, że jest ona ciekawa, mądra i potrzebna, że może stać się dla każdego pasjonującą przygodą intelektualną, nawet jeśli w szkole demonstrowana jest od najmniej zachęcającej strony. W szczególności cele portalu to stworzenie:

  • platformy e-learningowej dla osób zainteresowanych matematyką, zawierającej dużo aktualności i ciekawostek,
  • miejsca bezpośredniego kontaktu uczniów, nauczycieli, miłośników matematyki i zawodowych matematyków,
  • przydatnego i wygodnego narzędzia pracy i komunikacji dla nauczycieli matematyki,
  • łatwego indywidualnego dostępu do wysokiej jakości materiałów dotyczących nauczania i popularyzacji matematyki,
  • indywidualnego systemu opieki dla uczniów zdolnych lub mających kłopoty z uczeniem się matematyki.

 

redaktor naczelny Portalu
Małgorzata Mikołajczyk
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
71 37 57 416
mikolaj@math.uni.wroc.pl

 

Administracja danymi osobowymi

Dane osobowe zbierane są wyłącznie od zawodników w ligach zadaniowych i przetwarzane na potrzeby organizacji poszczególnych lig (przeprowadzenia konkursu, wyłonienie zwycięzcy, przyznanie i wydanie nagród). Dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane są przechowywane przez okres roku szkolnego, po czym są trwale usuwane. Przetwarzanie danych uczestników w związku z udziałem w konkursie obejmuje także publikację na portalu imienia i nazwiska, szkoły/afiliacji lub zawodu wraz z nazwą miejscowości zamieszkania. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w konkursie. Raz wyrażona zgoda może zostać w każdym momencie odwołana. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że administratorem zbieranych na Portalu danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 49a (tel.  71 798 67 00). Kontakt inspektora ochrony danych: iod.ckz@wroclawskaedukacja.pl, szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych znajdziesz na www.ckz.edu.pl.pl.

 

 

Redaktorzy działów stale współpracujący przy tworzeniu Portalu

Kamil Dyba (dyba@math.uni.wroc.pl )
Absolwent i matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim (studia magisterskie i doktoranckie).
Redaguje: Ligę zadaniową z analizy danych (zawieszona)

Kamila Gądek (kamila.gadek@gmail.com )
Absolwentka I LO w Brzegu oraz Lingwistyki na Uniwersytecie Warszawskim (studia magisterskie i doktoranckie). Obecnie pracuje w Warszawie. Jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.
redaguje: Ligę zadaniową z lingwistyki matematycznej

Dlaczego red. Głodek jest taki zadowolony?Wojciech Głodek (wglodek@uni.wroc.pl)
Absolwent I LO w Jeleniej Górze. Studiował informatykę i fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie pracuje w Biurze Promocji i Informacji UWr. Współpracuje z Fundacją Matematyków Wrocławskich oraz z Centrum Współpracy Rozwojowej.
Redaguje działy: KALENDARZ, LINKOWISKO

Elżbieta Kalinowska (elakalin@wp.pl)
Absolwentka IX LO we Wrocławiu i pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Była prodziekanem i wicedyrektorem Wydziału Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Obecnie pracuje w Instytucie Matematycznym UWr. Specjalizuje się w problemach dysleksji i dyskalkulii, nauczaniu matematyki na poziomie wczesnoszkolnym oraz w pedagogice dorosłych.
Redaguje dział:
DODATKI DLA NAUCZYCIELA > Poradnia pedagogiczna

Urszula Karbowska (ulakar@tlen.pl)
Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie uczy matematyki w SP nr 1 we Wrocławiu. Prowadzi szkolne kółko gier logicznych i jest opiekunem reprezentacji na Dolnosląskie Mecze Matematyczne. Wcześniej pracowała w szkole spełecznej w Warszawie.
Redaguje dział: POLECAMY > Gry logiczne

Na co spogląda red. Karolczak z takim zaineresowaniem?Ewa Karolczak (wpm@sigma-dtp.pl)
Absolwentka I LO w Kłodzku. Studiowała geografię na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność kartografia). Jest grafikiem, prowadzi firmę DTP. Współpracuje z Fundacją Matematyków Wrocławskich i Kłodzkim Towarzystwem Oświatowym.
Redaguje dział: ROZMAITOŚCI > Mat-szarady

Paweł Kisowski (kisowski@gazeta.pl )
Absolwent I LO w Jeleniej Górze oraz matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim (studia magisterskie i doktoranckie). Prowadzi gospodarstwo rolne pod Ścinawką na Dolnym Śląsku, jest Przewodniczącym Ochotniczej Straży Pożarnej i radnym miasta Ścinawka.
Redaguje: Ligę zadaniową z matematyki finansowej (zawieszona) oraz do roku 2016 Ligi szkolne dla SP. GM, LO

Piotr Kryszkiewicz (pikrysz@poczta.onet.pl)
Absolwent matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczy matematyki w ZS im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu. Jest doradcą metodycznym, organizatorem szkolnych matematycznych marszów na orientację.
Redaguje dział: KONKURSY > Gier logicznych

Jolanta Lazar (j.lazar@wcdn.wroc.pl)
Uczy matematyki w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu. Jest doradcą metodycznym w WCDN. Organizuje miejski konkurs "Matematyka i ekonomia".
Redaguje działy:
DODATKI DLA UCZNIA > Stypendia
DODATKI DLA NAUCZYCIELA > Doskonalenie zawodowe / Przepisy prawne / Konkursy i granty edukacyjne
NAUCZANIE POCZĄTKOWE > Materiały
Ligi szkolne Młodzików, Juniorów, Seniorów

Marta Majewska (majek.m@interia.pl)
Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczy matematyki w SP nr 83 we Wrocławiu.
Redaguje działy:
POLECAMY > Czasopisma
DODATKI DLA NAUCZYCIELA > Czasopisma dydaktyczne

Marek Matejuk (matma@matejuk.pl)
Absolwent matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczył matematyki w I LO, Zespole Szkół Muzycznych oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Wałbrzychu oraz w III LO we Wrocławiu. Jest współautorem podręczników z serii "Matematyka 2001". Obecnie prowadzi przedsiębiorstwo handlu książkami i pomocami naukowymi.
Redaguje działy:
POLECAMY > Pomoce naukowe / Łamigłówki logiczne
NAUCZANIE POCZĄTKOWE > Pomoce dydaktyczne

Czyje gesty naśladuje red. Mikołajczyk?Małgorzata Mikołajczyk (mikolaj@math.uni.wroc.pl)
Absolwentka XIV LO we Wrocławiu i matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczyła matematyki w III i V LO we Wrocławiu. Kieruje Pracownią Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematycznego UWr. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika "Magazyn Miłośników Matematyki". Współpracuje z Fundacją Matematyków Wrocławskich, organizując wiele konkursów i imprez popularnonaukowych w mieście i regionie.
Redaguje działy:
MATEMATYCZNY WROCŁAW > Wrocławskie osobliwości
KĄCIK NAUKOWY > Bez stresu przed lekcją / Projekty/Eksperymenty
ROZMAITOŚCI > Mnemotechnika
MATEMATYKA WOKÓŁ NAS > W muzyce / W kosmosie
POLECAMY > Muzea nauki i techniki
DODATKI DLA UCZNIA > Korepetycje on-line / Poradnia "Co dalej?"
DODATKI DLA NAUCZYCIELA > Giełda pomysłów / Vademecum belfra / Poradnia metodyczna / Szkoła szuka nauczyciela / Nauczyciel szuka szkoły
NAUCZANIE POCZĄTKOWE > Vademecum

Olga Mikołajczyk (olgamikolajczyk@wp.pl)
Absolwentka III LO we Wrocławiu i matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest nauczycielką matematyki i języka angielskiego, a także matematyki w języku hiszpańskim. Uprawia lekką atletykę (trójskok, skok o tyczce, skok w dal) w klubie AZS AWF Wrocław. Lubi uczyć się języków obcych, podróże, muzykę, łyżwy, siatkówkę i pływanie.
Redaguje działy: ROZMAITOŚCI > Słownik polsko-angielski / Dowcipy i anegdoty / Paradoksy / Złote myśli

Stefan Mizia (stefanmizia@wp.pl )
Absolwent Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu oraz Wydziału PPT na Politechnice Wrocławskiej. Wieloletni nauczyciel matematyki w XIV LO we Wrocławiu, inicjator Mistrzostw Polski w Geometrii Elementarnej, przewodnik sudecki i miejski.
Redaguje: Ligę zadaniową z geometrii elementarnej

Krzysztof Omiljanowski (komil@matematyka.wroc.pl)
Absolwent II LO w Gliwicach i matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczył matematyki w III i XIV LO we Wrocławiu. Przez wiele lat był redaktorem czasopisma dla nauczycieli "Matematyka" i wydawcą jego niezapomnianej strony internetowej. Pracuje w Zakładzie Topologii Instytutu Matematycznego UWr. Wiele lat organizował "Wrocławskie Spotkania Matematyczne".
Redaguje działy:
MAT-ŚWIAT > Odlotowe figury / Szalone liczby / Wzorzyste wzory / Fascynujące funkcje
KĄCIK NAUKOWY > Kółko matematyczne / Sprawdź, czy zdasz
DODATKI DLA NAUCZYCIELA > Kłopotliwe pytania

Piotr Pawlikowski (piotr.pawlikowski@inetia.pl)
Absolwent matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczy matematyki w I LO w Kluczborku (którego jest absolwentem). Od wielu lat jest doradcą metodycznym i członkiem zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Współpracuje z Fundacją Matematyków Wrocławskich. Jest jednym z najsłynniejszych polskich "bryłkarzy", autorem książki "W krainie wielościanów. Zrób sobie bryłkę".
Redaguje dział: ROZMAITOŚCI > Galeria wielościanów

Joanna Polechońska (jpolechonska@wp.pl)
Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczy matematyki w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu. Organizuje międzygimnazjalny konkurs o "Laur Hugona".
Redaguje działy:
KONKURSY > Matematyczne / Interdyscyplinarne / Inne
NAUCZANIE POCZĄTKOWE > Konkursy
DODATKI DLA NAUCZYCIELA > Sprawdziany

Monika Schmidt (moniaszmitka@interia.pl)
Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczy matematyki w SP nr 99 we Wrocławiu.
Redaguje działy:
POLECAMY > Książki
DODATKI DLA NAUCZYCIELA > Książki o nauczaniu

Magdalena Siankowska (magdasianko@wp.pl)
Absolwentka I LO w Jeleniej Górze i matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie studiuje fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim.
Redaguje działy:
KONKURSY > Fizyczne
DODATKI DLA NAUCZYCIELA > Podręczniki i programy

Justyna Siestrzeńcewicz-Bohusz (justynabohusz@wp.pl)
Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczy matematyki i informatyki w SP nr 3 we Wrocławiu. Organizuje konkurs programowania dla szkół podstawowych "Komputerowy Mistrz".
Redaguje dział: POLECAMY > Programy komputerowe

Grzegorz Słaboń (grzes-slab@o2.pl)
Absolwent II LO w Nysie. Studiuje matematykę i fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest zapalonym origamistą i specjalistą od matematycznych wyszywanek.
Redaguje działy:
ROZMAITOŚCI > Leksykon matematyczny
KĄCIK NAUKOWY > Ściąga

Sylwia Szczęsna-Cichoń (cichon@kn.pl)
Absolwentka Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Łączności we Wrocławiu. Ukończyła z wyróżnieniem studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczy matematyki i przyrody w SP nr 107 we Wrocławiu. Prowadzi tam kółka: astronomiczne, gier logicznych i matematycznego origami, koordynuje w szkole pokazy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Jeździ na rowerze, chodzi po górach, gra w siatkówkę.
Redaguje dział: ROZMAITOŚCI > Matematyczne origami

Co poleca red. Śliwiński?Michał Śliwiński (msliw@math.uni.wroc.pl)
Absolwent III LO we Wrocławiu. Ukończył Informatykę na Politechnice Wrocławskiej i studia doktoranckie z matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczy matematyki i informatyki w III LO we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej. Współpracuje z Fundacją Matematyków Wrocławskich. W 2009 roku został laureatem nagrody Prezydenta Wrocławia.
Redaguje działy:
MAT-ŚWIAT > Język matematyki
MATEMATYCZNY WROCŁAW > Wrocławskie sukcesy
DONIESIENIA > Doniesienia z Mat-świata / Czy wiecie, że... / Na tropie absurdów
KĄCIK NAUKOWY > Egzaminy
LIGA ZADANIOWA > Maraton / Łamigłówki / Z kalkulatorem i komputerem
POLECAMY > Kółka matematyczne / Imprezy popularnonaukowe

Paweł Świątkowski (pawelswiatkowski@wp.pl)
Absolwent III LO we Wrocławiu. Studiuje informatykę i filologię fińską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działa w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego "Zawisza".
Redaguje działy: KONKURSY > Informatyczne / Lingwistyczne

Jadwiga Świczewska (jadwigabs@wp.pl)
Absolwentka geodezji na Akademii Rolniczej we Wrocławiu i studiów podyplomowych "Matematyka z Informatyką" na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczy matematyki w Zespole Szkół Leonardo da Vinci we Wrocławiu.
Redaguje działy: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS > Na co dzień / W przyrodzie / W sztuce / W literaturze

Sławomir Wiśniewski (slwisniewski@o2.pl)
Uczy matematyki w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze.
Redaguje dział: ROZMAITOŚCI > Poczet matematyków

 

Aktualnie poszukujemy osób do współpracy przy redagowaniu następujących działów:
MATEMATYKA WOKÓŁ NAS > W muzyce / W kosmosie / W literaturze
KĄCIK NAUKOWY > Egzaminy
POLECAMY > Czasopisma / Muzea nauki i techniki
ROZMAITOŚCI > Poczet matematyków
DODATKI DLA NAUCZYCIELA > Czasopisma dydaktyczne
NAUCZANIE POCZĄTKOWE > Materiały / Podręczniki

 

Obsługa fotograficzna Portalu:

Wojciech Obremski (obremscy@wp.pl)
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni radny Rady Miasta Legnica. Dziennikarz i fotoreperter.

Jakub Mikołajczyk (jakub.mikołajczyk@gmail.com)
Absolwent III LO we Wrocławiu oraz elektroniki na Politechnice Wrocławskiej. Pracuje w badawczym laboratorium akustycznym. Jest sędzią siatkówki. Gra w piłkę siatkową w klubie InterFinanse Drukarze Wrocław. Uprawia karate tradycyjne, piłkę ręczną i kolarstwo.

Obsługa techniczna Portalu:

SIGMA Wrocław
Ewa Karolczak - grafika
Andrzej Mikołajczyk - fotoedycja

Zespół webmasterów:

NET TIP Wrocław
Tomasz Hałka (tom@nettip.pl )
Mariusz Olkowski (mo@nettip.pl )

 

 

Portal mi się podoba

Portal mi się podoba. Jestem przytłoczony energią jego redaktorki, bo może nie istotne jest, ile się jej ma, ale z całą pewnością istotne jest, ile się jej potrafi wyeksportować (nawiasem mówiąc to jest faktyczna biochemiczna przyczyna palenia papierosów - one pozwalają wyprodukować więcej substancji przenoszącej energię, a więc pozwalają się lepiej człowiekowi - bo zwierzęta nie palą - wyeksploatować - jest to oficjalna wypowiedź dla "Delty" nieżyjącego już ordynatora I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie).

Jeśli portal utrzyma tempo i będzie się zmieniał, to może stać się poważną konkurencją dla papierowych mediów z tego zakresu.

Przykre wrażenia

Jeśli chodzi o moje wrażenie na temat portalu, to przyznam, że jest przykre. Na razie niby niczego jeszcze nie ma, ale jednak jest (nie zaglądałem do wszystkich zakątków).Są informacje o rozmaitych imprezach organizowanych przez różne ośrodki, łącznie z dniami nauki. Te wszystkie portale edukacyjne, witryny itd. są jak dotąd opanowane jedną ideą: zrobić jak największy szum, rodzaj kiermaszu, i dotrzeć z nim do najszerszej publiczności, zaktywizować ich w tym kiermaszu. Niestety, atmosfera kiermaszu nie jest atmosferą poznawania. Jeśli nawet kogoś przyciągnie i zwerbuje do udziału, to będzie to udział w kiermaszu, a nie w poznawaniu.Poznawanie i twórczość wymagają spokoju i ciszy. Oczywiście inspirująca myśl może powstać w różnych okolicznościach, ale jeśli jest (lub wydaje się w tym momencie) wartościowa, to trzeba by się od zgiełku usunąć, by ją utrwalić, a potem rozwijać. Trwanie w zgiełku ją zniszczy.Jeśli kiermasz jest skierowany do dzieci i młodziey z nadzieją, że skłoni ją do proponowanego wyboru, a polega na prezentowaniu wielkich osiągnięć danej dyscypliny, to zapali co najwyżej słomiany ogień, a częściej chęć ucieczki - bo jak on-prostaczek miałby sprostać takim wielkim (względnie) pomysłom. To tak, jak cyrk. Wszyscy chętnie do niego chodzą, oglądają niezwykłe wyczyny cyrkowców, ale przecie nie zdarza się, by widz po spektaklu zapragnął oddać się tej sztuce.Edukacji potrzebny jest nie propagandowy kiermasz, tylko mądra koncepcja, maksymalnie uproszczona w treści i środkach oraz rozsądek w jej realizacji, sprawdzający, czy jest trafna. Dzisiaj jest to wszystko zakłócane, panuje nie myśl edukacyjna, tylko harmider.

A mnie się podoba!

A mnie się podoba! W jednym miejscu można znaleźć tyle ciekawych i pożytecznych informacji. I chyba nie chodzi o to, by tego typu inicjatywy zachęciły młodych do nauki, tej przez duże N. Kiedy obserwuję (na co dzień) u młodych ludzi brak zainteresowania czymkolwiek, co wymaga choćby odrobiny wysiłku umysłowego, cieszę się, że są inicjatywy, które mogą spowodować - na początek choćby przez chwilę - owo zainteresowanie, postawienie choćby jednego pytania "dlaczego?".

Nie każdy musi być matematykiem, ale każdy może znajdować przyjemność w rozwiązywaniu zadań i łamigłówek, mieć satysfakcję z pokonania trudności. Tylko nieliczni przejdą na etap poznawania "prawdziwej" wiedzy i tworzenia w wybranej dziedzinie, niekoniecznie zaliczając po drodze "matematyczny kiermasz", i nie wydaje mi się, żeby on im w tym przeszkodził. A niechęć społeczeństwa do matematyki trzeba zmieniać. Siedząc z założonymi rękami i utyskując na stan obecny, nie osiągniemy tego. Jasne, że kiermasze, imprezy, portale i inne tego typu inicjatywy nie wystarczą, ale - moim zdaniem - to krok w dobrą stronę.

Wielkie rozczarowanie

A ja miałam nadzieję, że właśnie tutaj znajdą pomoc dzieci, które mają problem z matematyką, a przecież jest ich tak wiele. Tymczasem tutaj stawia się na najlepszych. Tak, to jest bardzo proste. Po co zawracać sobie głowę słabymi, tymi, którzy mają problem z odrobieniem zadania domowego, przecież oni nigdy nie będą reprezentować nas w żadnych olimpiadach, konkursach. Wielkie rozczarowanie...

W odpowiedzi na "wielkie rozczarowanie"

Nie wiem, czy autorem postu jest nauczyciel, czy np. rodzic.
Jeśli nauczyciel, zapraszam do zapoznania się z moim artykułem w zakładce "Vademecum belfra". Dotyczy on właśnie ucznia słabego. Słaby uczeń wymaga bezpośredniego wsparcia osoby dorosłej (nauczyciela, rodzica). Musi też systematycznie ćwiczyć, być może pracować poza zajęciami lekcyjnymi więcej niż inni (i ktoś kompetentny powinien sprawdzać te ćwiczenia).

Jeśli autorem postu jest rodzic, jestem przekonana, że razem z nauczycielem uczącym dobiorą odpowiednią metodę pracy dla konkretnego ucznia.

A czy portal wspomaga ucznia słabego? W moim odczuciu tak. Dlaczego zakładamy, że ucznia słabego nie mogą zainteresować np. wielościany platońskie? Zwłaszcza, że można je pooglądać. Wszystko, co rozwija wyobraźnię, jak najbardziej wzmacnia każdego ucznia, tym bardziej tego słabego.

Precz z malkontenctwem

Enea albo w ogole nie miała (nie miał) czasu i/lub ochoty, żeby po portalu pochodzić, albo (jak znakomita większość Polaków) lubi marudzić na wszystkich i wszystko, albo kompletnie nie zna się na tym, co robi się z uczniem zdolnym, a co ze słabym.

Oto dowody:
- korepetycje, testy, egzaminy - tu uczeń dobry w ogóle nie będzie zaglądał, bo nie musi, więc dla kogo to jest?
- dowcipy, anegdoty, historia, poezja, sztuka, klejenie brył, rebusy - uczeń zainteresowany matematyką zajmuje się matematyką, bo TO go kręci i nie potrzebuje do tego żadnych "dupereli", te wszystkie działy są na pewno dla tych, którzy do czystej matematyki potrzebują dodatkowej zachęty i tu ją mają.

Zatem jest dobrze! Pracujcie tak dalej i nie słuchajcie malkontentów. Oni bez narzekania nie potrafią żyć. Albo po prostu Wam zazdroszczą, że udało się Wam stworzyć fajny portal. Brawo!!!

Kto to funduje?

Sądząc po liczbie redaktorów, zamierzenia twórców i kierownictwa portalu są ogromne. Tak ogromne, że aż przytłoczyły pana Marka Kordosa, który mocą wydatkowania swej energii, intelektualnej i organizacyjnej, dawno przytłacza wielu. Tak ogromne, że aż wierzyć się nie chce, iż na dźwięk rogów, w które zadęli zgodnie Prezydent i Rektor, redaktorzy chwycili za broń, jaką kto miał, i ochoczo ruszyli na ratunek Ojczyźnie... przepraszam, Matematyce.

Czy portal ma fundusz? Czy redaktorzy są motywowani - prócz radości, że to robią, co oczywiste - stosownym honorarium? Jeżeli tak nie jest - inicjatywa może umrzeć śmiercią naturalną. A jeżeli tak jest - może by o tym otwarcie powiedzieć odwiedzającym? Może by też powrócić do wzoru znakomitej "Matematyki" online, redagowanej przez szereg lat przez pana Krzysztofa Omiljanowskiego?

Wiem, że to trudne. Postuluję jednak, żeby przynajmniej wybrane fragmenty tamtej twórczości umieścić w archiwum nowego portalu i w ten sposób udostępnić dawnym i nowym czytelnikom.

Frajda redaktorów

Redaktorzy portalu pracują w nim głównie dla frajdy. Motywacja finansowa jest (prezydent o to zadbał!), ale honoraria są dość skromne. Może jednak wystarczy i frajdy, i motywacji, żeby portal jeszcze trochę pohulał. Wystarczy ich na pewno, jeśli witryna będzie licznie odwiedzana, a użytkownicy będą chcieli ją współtworzyć (zawsze miło zresztą spotkać tu starych znajomych).

Przerzucenie materiałów z dawnej strony "Matematyki" nie jest takie proste, gdyż prawa do nich nabył ówczesny wydawca. Nie powinno to jednak nikogo zbytnio martwić, gdyż jeśli chodzi o "znakomite" pomysły, KO jest jak studnia bez dna, a Portal czerpie z niej... wiadrami. 

Pięknie

Inicjatywa wartościowa i warta rozpropagowania.

 

Świetny portal

Wrocławski portal matematyczny bardzo przejrzysty i ciekawy. Pozdrawiam wszystkich lubiących matematykę :)

Po zmianach

W niecały rok od założenia Portalu po jego rewitalizacji widać dużo zmian i wszystkie na lepsze. Tak trzymać!

 

Jak w Pompidou

Portal przypomina wielofunkcyjne centrum kultury, którego najbardziej charakterystycznym przykładem jest paryskie Pompidou. Można wejść i tylko rozejrzeć się po wnętrzu, można zagłębić się w interesujący i pochłaniający temat, można zwiedzić liczne sale z eksponatami lub spędzić godzinę albo i cały dzień w jednej, choćby rozwiązując zadania różnego rodzaju, można znaleźć wsparcie dla swojej działalności (świetne pomysły: program rysujący wykresy funkcji i edytor wzorów TeXa), można się matematyką zainteresować i można dla swojego zainteresowania znaleźć krzepiącą pożywkę. A przy wyjściu przeczytać informacje o wydarzeniach i ciekawostkach związanych z matematyką… Chwała inicjatorom i twórcom!

 

Polecę uczniom

Obejrzałem strony Portalu. Bardzo ciekawe. Polecę je jutro moim uczniom.

 

Dobry Portal

Bardzo się cieszę, że powstał Wrocławski Portal Matematyczny. Moim zdaniem to naprawdę duża pomoc dla nauczycieli.

Bardzo fajny portal

Ooo i nie raz mi się przyda, już to widzę. Szkoda tylko, że kolega Śliwka wcześniej pary nie puścił, że takie COŚ działa! Na szczęście przypadek sprawił, że tu trafiłam... no i wsiąkłam... bo już późna godzina jest :) Jako była studentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim pozdrawiam bardzo serdecznie szanownych twórców, a szczególnie Szefową całości - panią Mikołajczyk, pana Omiljanowskiego, pod którego okiem miałam przyjemność napisać pracę magisterską, oraz Głodka i Śliwkę. To, co wychodzi z Waszych rąk, jak zwykle jest najwyższej jakości!!! Gratuluję!!!

Pozdrowienia

My Cię też, Anetko, wszyscy serdecznie pozdrawiamy (i całą rodzinę). I baaardzo żałujemy, że nam wyemigrowałaś do stolicy. A na Portal możesz podesłać nam coś fajnego od czasu do czasu...

Najlepszy!

Wrocławski Portal Matematyczny jest najlepszy w polskim necie!

Zasoby Portalu

Jestem nauczycielem matematyki w szkole podstawowej. Bardzo często korzystam podczas zajęć (szczególnie dodatkowych) z materiałów publikowanych na Portalu. W tym roku opracowuję innowację pedagogiczną na zajęcia kółka matematycznego dla klasy 8. Na jakich zasadach mogę wykorzystać materiały zawarte w dziale „Matematyka finansowa”?

Wykorzystanie zasobów

Na zajęciach edukacyjnych można wykorzystywać zasoby Portalu w dowolnej formie (po to są). Jeśli są drukowane lub gdzieś wywieszane (lub w inny sposób utrwalane) powinny mieć podane źródło i link.

Powrót na górę strony