Wzorzyste wzory


Redaktor działu:
Krzysztof Omiljanowski (komil(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Na Nowy Rok

Oto specjalne zadanie noworoczne. Wystarczy odpowiednio przekształcić podane równanie, korzystając z definicji oraz podstawowych własności logarytmów, a także z przemienności mnożenia. Życzymy wszystkim tego, co w otrzymanym wyniku!  


Połowiąca i pole, i obwód trójkąta

W tekstach Wszystkie połowiące pole trójkąta, Wszystkie połowiące obwód trójkąta oraz Połowiące trójkąta w zadaniach badaliśmy oddzielnie dwie własności połowienia. Teraz zbadamy, czy każdy trójkąt ma prostą dzielącą i pole, i obwód na połowy.


Odcinek koła (2)

W artykule Marka Kordosa 'Rozprawka o metodzie', Delta 7 (2015), można sprawdzić, że Babilończycy podali przybliżony wzór na pole odcinka koła w zależności od długości łuku i cięciwy. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu i sprawdźmy, czy dziś wiemy więcej niż matematycy 5000 lat temu. W artykule Odcinek koła (1) badaliśmy to zagadnienie metodami elementarnej geometrii. Tym razem zrobimy to w sposób bardziej zaawansowany - z użyciem trygonometrii.


Odcinek koła (1)

W artykule Marka Kordosa 'Rozprawka o metodzie', Delta 7 (2015), można sprawdzić, że Babilończycy podali przybliżony wzór na pole odcinka koła w zależności od długości łuku i cięciwy. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu. Sprawdźmy, czy dziś wiemy więcej niż matematycy 5000 lat temu. Zbadamy to zagadnienie metodami geometrycznymi, całkiem elementarnie.


Wielociągi nieskończone

O wielociągach pisaliśmy już wcześniej tutaj. W tym artykule zakładamy, że Czytelnik zapoznał się już z tym pojęciem i notacją. Zarówno termin 'wielociąg' jak i prezentowany sposób notacji nie należą do standardów matematyki. Wprowadzamy je po to, aby ułatwić omawianie kłopotów, jakie napotykamy, gdy działanie dodawania chcemy uogólnić na nieskończenie wiele składników (matematycy mówią wtedy o sumowaniu szeregów). Takie uogólnione dodawanie istotnie różni się od zwykłego dodawania. Zobacz czym.

Powrót na górę strony