Juniorzy (7-8 SP)


Redaktor działu:
Michał Śliwiński (msliw(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr
Data ostatniej modyfikacji:
2021-08-26

REGULAMIN

 • W Lidze Zadaniowej Juniorów mogą startować wyłącznie uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. gimnazjów.
 • Wszyscy uczestnicy muszą wraz z pierwszym zestawem rozwiązań przesłać poniższą klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ligi Zadaniowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

  Musi być ona dodatkowo potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna, a następnie przesłana w formie oryginału pocztą albo jako skan lub zdjęcie w załączniku do e-maila.
 • Liga trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym.
 • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
 • Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 3 zadania, do których rozwiązania wystarczy wiedza z matematyki na poziomie gimnazjum.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego).
 • Rozwiązania (o ile nie podano inaczej, wystarczą same odpowiedzi) należy przesyłać
  e-mailem na adres: liga.zadaniowa.sp.gim.lo@gmail.com albo tradycyjną pocztą na adres:
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.
 • W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać "Liga zadaniowa Juniorów WPM".
 • Rozwiązania zadań oceniane są zero-jedynkowo. Dopuszczalne są połówki punktu.
 • W pierwszej korespondencji należy podać imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz swój adres pocztowy.
 • Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego - wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
 • Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymują nagrody-niespodzianki, które wysyłamy pocztą.

Uwaga! Aby wpisywać na Portalu wzory matematyczne, np. komentując zadania, można skorzystać ze ściągi zamieszczonej na  górze strony na pasku poziomego MENU. Każdy wzór należy poprzedzić napisem tex i zakończyć napisem /tex umieszczonymi w nawiasach kwadratowych.  Notacji tej można także używać w korespondencji mejlowej.

 

Mam pytanie

Czy to, czy wyślę zadanie z rozwiązaniem, czy tylko odpowiedź, będzie miało wpływ na liczbę punktów?

Punktacja

Jeśli zadania pozwalają podać jednoznaczną odpowiedź, to za same [właściwe] odpowiedzi można otrzymać w sumie 3 pkty. Czasem jednak przyznajemy 0,5 pkt za zadanie - np. gdy odpowiedź jest niepełna lub popełniono ewidentny błąd, przeprowadzając poprawnie istotną część rozumowania. Wówczas przy opisanym całym rozwiązaniu jest nam to łatwiej stwierdzić, więc opłaca się je przesłać, zwłaszcza gdy nie jest się pewnym odpowiedzi.

Pytanie

Mam pytanie, czy jeśli wysyła się odpowiedzi drogą e-mailową, to można wysłać np. skan kartki, na której wykonało się zadanie.

Skany

Jak najbardziej można przesyłać skany. Prosimy tylko, by nie były w zbyt egzotycznym formacie. (Ale w razie czego poprosimy o zapisanie go inaczej).

Gdzie są podawane punkty

Gdzie są podawane punkty uczniów i ranking?

Punktacja i wyniki

Wyniki są podawane pod zadaniami z każdego miesiąca.

Czy mam szanse?

Czy jeśli zacznę rozwiązywać zadania w listopadzie, to będę miała później jakieś szanse?

Wyniki z ubiegłych lat

Trudno z góry przewidzieć tegoroczne wyniki, ale jeśli przejrzysz wyniki osób nagrodzonych w ubiegłych latach, widać, że tak.

Zgłoszenie

Czy należy najpierw wysłać jakiś formularz zgłoszeniowy, czy bezpośrednio swoje dane podać przy rozwiązaniu zestawu? Jeśli tak to proszę o podanie e-maila.

Dane osobowe

Prosimy o podanie danych w korespondencji (zgodnie z regulaminem lig), razem z rozwiązaniami.

Rozwiązania zadań

Czy rozwiązania można przesyłać w postaci plików Worda? Tak wysłałem ostatnie rozwiązania, ale nie jestem pewien, czy zostały zaakceptowane.

Czy trzeba zakładać konto?

Czy trzeba zakładać jakieś konto?

Nie trzeba

Nic nie trzeba zakładać. Wystarczy postąpić tak, jak napisano w regulaminie Ligi: wysłać w terminie rozwiązania e-mailem lub pocztą pod wskazane adresy (e-mailowy lub pocztowy). Należy oczywiście podać razem z rozwiązaniami swoje dane kontaktowe (adres e-mailowy lub pocztowy) oraz nazwę szkoły.

Gdzie

Gdzie publikowane są rozwiązania zadań? W regulaminie jest napisane kiedy są ogłaszane, ale nie gdzie.

Rozwiązania

Rozwiązania i wyniki są publikowane pod zadaniami.

Wrocław

Czy muszę być z Wrocławia, aby brać w tym udział?

Odp.

Wszyscy niezależnie od miejsca zamieszkania mogą brać udział w lidze.

Liga 2016/2017

Czy zostanie w końcu podsumowana liga za rok szkolny 2016/2017. Dzieci czekają.

Pytanie

Czy rozwiązania uczniowie muszą wysyłać sami ze swojego maila, czy moze to robić za nich nauczyciel, tzn. wysyłać rozwiązania ze swojej poczty, podając imię, nazwisko i szkołę?

Odp.

Bez różnicy.

Powrót na górę strony