Z kalkulatorem i komputerem


Redaktor działu:
Michał Śliwiński (msliw(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr
Data ostatniej modyfikacji:
2021-10-18

REGULAMIN

 • Liga zadaniowa trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym.
 • Jest to liga otwarta dla wszystkich, niezależnie od wieku (prowadzony jest wspólny ranking zawodników).
 • Osoby powyżej 16 lat muszą wraz z pierwszym zestawem rozwiązań przesłać w mejlu oświadczenie, że mają ukończone 16 lat, oraz skopiować w treści listu poniższą klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ligi Zadaniowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 • W przypadku uczniów poniżej 16 lat powyższa zgoda musi być dodatkowo potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna, a następnie przesłana wraz z pierwszym zestawem rozwiązań w formie oryginału pocztą albo jako skan lub zdjęcie w załączniku do e-maila.
 • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
 • Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 3 zadania.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego).
 • Rozwiązania (o ile nie podano inaczej, wystarczą same odpowiedzi) należy przesyłać
  e-mailem na ares mikolaj@math.uni.wroc.pl albo tradycyjną pocztą na adres:
  Małgorzata Mikołajczyk, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.
 • W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać "KALK - Liga zadaniowa WPM".
 • Rozwiązania oceniane są zero-jedynkowo. Dopuszczalne są połówki punktu.
 • W pierwszej korespondencji należy podać imię i nazwisko oraz adrespocztowy. Uczniów prosimy też o podanie nazwy szkoły, a dorosłych - wykonywanego zawodu.
 • Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego - wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
 • Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymują nagrody-niespodzianki, które wysyłamy pocztą.

Uwaga! Aby wpisywać na Portalu wzory matematyczne, np. komentując zadania, można skorzystać ze ściągi zamieszczonej na  górze strony na pasku poziomego MENU. Każdy wzór należy poprzedzić napisem tex i zakończyć napisem /tex umieszczonymi w nawiasach kwadratowych. Notacji tej można także używać w korespondencji mejlowej.

 

Poprawki

Czy wysłana wersja jest tą ostateczną, czy jeśli wyrobię się przed terminem, to mogę dokonywać aktualizacji?

Poprawki

Wolimy, żeby zawodnicy wysyłali wersję ostateczną (nie trzeba się przecież spieszyć z wysyłką!), ale jeśli ktoś chce, to oczywiście może zmienić swoje poprzednie odpowiedzi, prosimy tylko wyraźnie zaznaczyć to na początku wiadomości i przesłać ponownie wszystkie, nawet jeśli zmiana dotyczyła tylko jednego zadania.

Powrót na górę strony