Geometria

Data ostatniej modyfikacji:
2014-09-11
Krzyżówka geometryczna

Autor: Katarzyna Dymara

Poziomo
1) czworokąt z przystającymi kątami
5) między dzielną a ilorazem
6) pomocnicze twierdzenie
10) wykres funkcji liniowej
11) dwuwymiarowa
14) wartość logiczna 1
16) pół czworościanu?
17) dodawanie, odejmowanie, mnożenie
i dzielenie
18) czworokąt z przystającymi bokami
19) może być prosta lub krzywa
20) zbiór twierdzeń
23) odwzorowanie odwrotne do siebie
25) ... wysokości, np. (l. mn.)
28) dział matematyki z różniczkami
i całkami
29) najmniejsza porcja energii
30) w nauce o perspektywie: rzut
równoległy

Pionowo
1) izometryczność
2) ostatnia litera greckiego alfabetu,
oznacza się nią nieskończone liczby porządkowe
3) Matematyczna odbywa się co roku
4) starożytny filozof i matematyk z Miletu
7) ... zbioru to inaczej liczba kardynalna
8) dział matematyki z sinusami
9) czworokąt z jedną parą boków równoległych
12) funkcja odwrotna do sinusa
13) jego wzór to inaczej twierdzenie kosinusów
15) kąta - łukowa lub stopniowa
17) czworokąt o prostopadłych przekątnych
21) ... punktu albo figury przez przekształcenie
22) ... Newtona, czyli wzór skróconego mnożenia
24) efekt wykonania działania
26) aksjomat
27) wielkości podane w treści zadania

Piramida geometryczna

Autor: Marcin Kołodziejski

Jednakowym liczbom odpowiadają jednakowe litery. Wypełnij piramidę nazwami pojęć geometrycznych. Jeden wyraz jest już wpisany.

Wężowe figury

Autor: Marcin Kołodziejski

Do diagramu wpisz nazwy figur płaskich. Początek wpisywania wyrazów w polu z liczbą. W szarych polach powstanie rozwiązanie. Jednym z wyrazów jest WIELOBOK.

Rebus anagramowy

Autor: Marcin Kołodziejski

Po przestawieniu liter w odczytanych rozwiązaniach otrzymasz nazwę terminu matematycznego.

Zagadka

Reprezentacja mieszana
tajnych współpracowników
jest potęgą.

 

Powrót na górę strony