Namioty 2D

Data ostatniej modyfikacji:
2016-02-15
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna
Napis A = < 5, 3, 4, 6, 3, 5, 2> koduje 'szkielet' namiotu, a NA oznacza namiot rozpięty na A.

A = < 5, 3, 4, 6, 3, 5, 2 >

namiot NA
Umowa:
na rysunkach
kratki są 1×1.
Będziemy mówić, że:
   -   A = < 5, 3, 4, 6, 3, 5, 2 > ma szerokość 6 i wysokość 6.
   -   NA ma 6 boków.
   -   A ma tylko 4 istotne maszty (pierwszy, czwarty, szósty i siódmy).
   -   NA ma pole równe 31 ( ).
   -   B = <5, 5, 5, 6, 1, 5, 2 > ma TEN sam namiot co A, czyli NB = NA .
 
 
W przykładzie C = <1, 3, 5, 7, 6, 6, 3, 8> :
   -   C ma szerokość i wysokość .
   -   namiot NC ma boków.
   -   C ma trzy istotne maszty, te o wysokościach: .
   -   namiot NC ma pole równe .
 
 
Podkreślmy, że istotnym nazywamy maszt, którego usunięcie zmieni namiot.
Zatem w szkielecie A = <2, 4, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5> nie jest istotny drugi maszt (o wysokości 4). Ten szkielet ma tylko 5 istotnych masztów.
 
 
Umowa: maszty mają długości będące liczbami całkowitymi dodatnimi.
 
 
Ćw. 1.   Wypisz wszystkie szkielety, których namioty są takie, jak na rysunku obok.
Odp.: .
 
 
Ćw. 2.   Ile jest szkieletów, których namioty są takie, jak N<3, 3, 5, 1, 4, 2>.
Odp.: .
 
 
Ćw. 3.   Podaj przykład szkieletu namiotu o polu równym:   a)18,5     b) 19     c) 19,25 .
Odp.: .
 
 
Ćw. 4.   Podaj przykład szkieletu o szerokości 5 i wysokości 4, którego namiot ma pole:
          a)19,5     b) 14     c) 12 .
Odp.: .
 
 

 


 

Spróbuj samodzielnie rozwiązać poniższe zadania. (Zadania pochodzą z konkursu Koma'2015.)
     

1.   Dla szkieletu A=<3, 4, 5, 3, 1> namiot NA ma: szerokość . . . . . , wysokość . . . . . ,
      ma . . . . . . . boków, ma . . . . . . . istotnych masztów oraz pole równe . . . . . . . .
     

2.   Dla szkieletu A=<3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 3, 1> namiot NA ma: szerokość . . . . ., wysokość . . . . .,
      ma . . . . . . . boków, ma . . . . . . . istotnych masztów oraz pole równe . . . . . . . .
     

3.   Dla szkieletu A=<1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7>
      namiot NA ma: szerokość . . . . ., wysokość . . . . .,
      ma . . . . . . . boków, ma . . . . . . . istotnych masztów oraz pole równe . . . . . . . .
     

4.   Niech A=<4, x, 5, 4, 1> .
      a)    Podaj wszystkie możliwe wartości x, dla których namiot NA ma wysokość 5: . . . . . . . .
      b)    Podaj wszystkie możliwe wartości x, dla których namiot NA ma wysokość 7: . . . . . . . .
      c)    Podaj wszystkie możliwe wartości x, dla których namiot NA ma 6 boków: . . . . . . . .
      d)    Podaj wszystkie możliwe wartości x, dla których namiot NA ma pole równe 53,5: . . . . .
     

5.   Ile jest wszystkich szkieletów o namiotach identycznych z N<3, 2, 4, 4, 3, 1> ? . . . . .
     

6.   Podaj przykład szkieletu o szerokości 5 i wysokości 5, którego namiot ma pole 23. A = . . . . .
     

7.   a)    Największe pole namiotu o szerokości 7 i wysokości 6 jest równe . . . . . . . .
      b)    Najmniejsze pole namiotu o szerokości 7 i wysokości 6 jest równe . . . . . . . .
      c)    Ile spośród namiotów o szerokości 7 i wysokości 6 ma owe najmniejsze pole? . . . . . . .
     

8.   Podaj szkielet A o szerokości 11, którego namiot NA ma 14 boków. A = . . . . . . . . . .
      Jaka jest wysokość najniższego z takich szkieletów? . . . . .
     

 


 

Nieco bardziej realne namioty omawiane są w artykule Namioty 3D.

  

Powrót na górę strony