Matematyka. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane w kl. I-III

Data ostatniej modyfikacji:
2017-05-20
Autor recenzji: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki na UWr
Autor: 

Jadwiga Stasica

Wydawca: 

Oficyna Wydawnicza IMPULS
ul. Turniejowa 59/9, 30-619 Kraków
tel. 12 422 41 80, fax: 12 422 59 47
e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl
www.impulsoficyna.com.pl

 

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

Wśród proponowanych aktywności są m.in. zabawy, gry, konkursy i zadania zespołowe. Te formy pracy pozwalają podnoszą motywację i mobilizują do nauki, pozwalają uczniom opanować wiadomości i posiąść umiejętności w formię atrakcyjnych zajęć, a nie żmudnych i powtarzanych standardowych ćwiczeń, uczą samodzielności i odpowiedzialności, a jednocześnie współpracy w grupie, zwłaszcza między bardziej uzdolnionymi i słabszymi uczniami, osłabiają lęk przed matematyką i wynikające z niego niebezpieczeństwo niepowodzeń w uczeniu się tego przedmiotu, a nauczycielowi pozwalają poznać lepiej mocne i słabe strony każdego ucznia. Proponowane zajęcia dotyczą w znacznej części rachunków ale także nazywania i klasyfikowania figur geometrycznych, zauważania regularności, problemów zegarowo-kalendarzowych oraz mierzenia długości i ważenia.

 

Powrót na górę strony