Children's Mathematical Education

Data ostatniej modyfikacji:
2012-06-29
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki na UWr
Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe

terminy:
zgłaszanie wystąpień - 29 II 2012
zgłaszanie udziału - 10 VI 2012
konferencja 2-5 VII 2012

miejsce:
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Rejtana 16A, 35–959 Rzeszów
http://delta.univ.rzeszow.pl
tel. 17 8721157, fax: 17 8721281 

strona domowa CME-12

opłata:
160 euro - opłata konferencyjne (materiały, przerwy na kawę, wycieczki, bankiet)
6 euro /dzień - obiad
zakwaterowanie we własnym zakresie

osoby do kontaktu:
Ewa Swoboda
e-mail: eswoboda@univ.rzeszow.pl
Marta Pytlak
e-mail: mpytlak@univ.rzeszow.pl

 

Międzynarodowe konferencje CME są organizowane w Polsce co 2 lata. Trzecia edycja odbędzię się w dniach 2-5 lipca 2012 na Uniwersytecie Rzeszowskim. Tematem spotkania będzie "Uogólnianie na wszystkich poziomach edukacji matematycznej", a zajęcia koncentrować będą się na nauczaniu matematyki dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Są one adresowane do osób zaangażowanych w kształcenie przyszłych nauczycieli matematyki oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących już w zawodzie, naukowców zajmujących się dydaktyką matematyki oraz nauczycieli.

Podczas konferencji odbędą się cztery godzinne wykłady plenarne, zajęcia w grupach roboczych podzielonych ze względu na wiek uczniów (3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat), warsztaty, prezentacje wyników badań oraz sesja posterowa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie domowej konferencji.

 

historia:
Poprzednie konferencje odbyły się w następujących latach i miejscach:

  • CME 2008 - Iwonicz Zdrój
  • CME 2010 - Iwonicz Zdrój
  • CME 2012 - Rzeszów

 

Powrót na górę strony