Granice

Data ostatniej modyfikacji:
2015-12-16
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

...obwód największego koła, niemogącego już być większym,
jest krzywą w stopniu minimalnym,
a więc w stopniu największym jest prostą.
Mikołaj z Kuzy „O oświeconej niewiedzy”

 

Do końca grudnia 2015 w galerii Kino w Dolnośląskim Centrum Filmowym (budynek dawnego kina Warszawa, ul. Piłsudkiego 64a) prezentowana jest wystawa najnowszych prac multimedialnych Jakuba Jernajczyka pt. "Granice 2015". Jej wernisaż odbył się 3 XII 2015 o godz. 19:30. Wystawę można zwiedzać codziennie w godz. 10-20.

Prace w różny sposób odnoszą się do matematycznego pojęcia granicy. Można w nich odnaleźć nieustanne dążenie łuków do prostej (Granice koła), dychotomiczne podziały płaszczyzny (Zenon), nieskończone przybliżenia liczby niewymiernej (Reszta), a także dynamiczne całkowanie ciała (Ciałka oznaczone). Wystawa stanowi element realizacji interdyscyplinarnego projektu badawczego „Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych” finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

Granice koła (wideoinstalacja, 2015)

Praca odnosi się do matematyczno-filozoficznych spekulacji Mikołaja z Kuzy związanych z badaniem własności obiektów nieskończonych. W dziele "O oświeconej niewiedzy" rozważa on relacje zachodzące pomiędzy prostą a krzywą. Zauważa, że obwód największego możliwego koła (o nieskończonym promieniu) musi być tożsamy z prostą. To co Kuzańczyk mógł sobie tylko wyobrazić, dzisiaj z łatwością możemy przedstawić w postaci ruchomego obrazu. Animowana pętla ukazuje powiększające się koła, których łuki nieustannie dążą do prostej. 

 

Reszta (instalacja multimedialna, 2014)

Pięciokąt foremny to figura wyjątkowa. Stosunek długości jego boku do przekątnej jest równy liczbie złotej. Jest ona niewymierna, czyli nie można jej wyrazić w postaci stosunku dwóch liczb całkowitych. Algorytm Euklidesa pozwalający w przypadku liczby wymiernej w skończonej liczbie kroków znaleźć największy wspólny dzielnik licznika i mianownika można też zastosować geometrycznie do odcinków, znajdując ich proporcję. W przypadku odcinków niewspółmiernych (których stosunek długości jest liczbą niewymierną) takich jak np. bok i przekątna pięciokąta foremnego, algorytm ten nigdy się nie kończy, zawsze pozostaje niezerowa reszta.

 

Jakub Jernajczyk (ur. 1980 we Wrocławiu) to artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. Jest adiunktem w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, członkiem Akademii Młodych Uczonych i Artystów. W latach 2006 i 2010 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2012 roku otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest laureatem konkursów INTER i eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Uczestniczył w konferencjach naukowych i wystawach artystycznych (w m. in. w Niemczech, Rumunii, Korei Południowej, USA i Australii). W pracy twórczej skupia się na relacjach łączących sztukę z nauką, głównie z matematyką i filozofią, kładąc nacisk na poznawcze aspekty percepcji i wyobraźni wzrokowej. Jego autorska strona internetowa znajduje się pod adresem www.grapik.pl .

 

Powrót na górę strony