I Know Maths

Data ostatniej modyfikacji:
2019-12-18
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

Gra oparta na mechanice popularnej gry towarzysko-wiedzowej I Know dostosowanych do użytku w klasie.

 

Zasady gry

 • Startują drużyny od 2 do 5 osób. Maksymalna liczba drużyn to 6.
 • Na tablicy rysujemy system rezerwacji pozycji oraz obstawiania odpowiedzi.
 • Fazy rozgrywki są następujące: 1. zadanie pytania głównego, 2. obstawianie punktów w kolejności zmieniającej się rotacyjnie od 1 do 6, 3. obstawianie wyniku jednego z przeciwników w kolejności takiej, jak obstawione są odpowiedzi, 4. czytanie wskazówek i kolejne (głośne) odpowiedzi drużyn, 5. punktowanie odpowiedzi i trafności obstawienia.

 

Pytania

1.W którym wieku?

 • 3 pkt. Powstał pierwszy bank publiczny (Genua 1410)
 • 2 pkt. Powstała „Ostatnia wieczerza” (Leonardo d V ~1495)
 • 1 pkt. Dokonał się przewrót kopernikański (1473 – wydanie O obrotach sfer niebieskich)
  Odp. XV

2. W którym wieku?

 • 3 pkt. Leonardo z Pizy opisał ciąg Fibonacciego na przykładzie zadania o rozmnażaniu królików?
 • 2 pkt. Powstał pierwszy Europejski uniwersytet (Bolonia 1088)?
 • 1 pkt. Polska stała się królestwem (Chrobry 1025)?
  Odp. XI

3. Jaki film amerykański?

 • 3 pkt. O matematyku zdobył 4 Oscary w roku 2002?
 • 2 pkt. Pokazał aktorski kunszt grającego główną rolę Russela Crowe’a?
 • 1 pkt. Opowiada o schizofrenicznym matematyku, który zdobył nagrodę Nobla?
 • Odp. Piękny umysł, John Nash, nobel z ekonomii, wyniki z teorii gier, równowaga Nasha

Jaki film polski?

 • 3 pkt. Ma wątek związany z paradoksem kłamcy?
 • 2 pkt. Opowiada o gangsterze, który zleca logikowi napisanie mu pracy magisterskiej.
 • 1 pkt. W tytule ma jeden z najsłynniejszych wzorów?
  Odp. E=mc2, Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko

Który dział matematyki?

 • 3 pkt. Został stworzony przez młodego matematyka norweskiego?
 • 2 pkt. Dotyczy zarówno działań modulo n jak i przekształceń geometrycznych?
 • 1 pkt. Bada także pierścienie i ciała.
  Odp. teoria grup (ew. algebra abstrakcyjna), Niels Abel, 27 lat, grupy abelowe

Który dział matematyki?

 • 3 pkt. Został stworzony niezależnie przez Węgra i Rosjanina i nosi dziś ich nazwiska?
 • 2 pkt. Jest sprzeczny z poglądami Euklidesa.
 • 1 pkt. Pozwala, żeby proste równoległe na płaszczyźnie się przecinały.
  Odp. Geometria nieeuklidesowa (hiperboliczna lub Bolyaia-Łobaczewskiego)

Który sławny matematyk (brytyjski)?
3 pkt. Mówił, że stał na ramionach olbrzymów?
2 pkt. Udowodnił matematycznie prawa ruchu planet?
1 pkt. Odkrył prawo grawitacji, obserwując upadek jabłka z drzewa.
Odp. Izaak Newton

Który sławny matematyk (polski)?
3 pkt. Potrafił rozłożyć kulę na części i złożyć z nich dwie takie same kule?
2 pkt. Ma swoją ławeczkę na Plantach w Krakowie.
1 pkt. Nazywany jest Kopernikiem matematyki.
Odp. Stefan Banach

Jaki tytuł ma książka (dla dzieci)?
3 pkt. Której tłumaczenie tytułu na polski brzmi „czarująca”?
2 pkt. Którą pod tym samym tytułem napisał wcześniej matematyk arabski Bhaskara?
1 pkt. Jest zbiorem ciekawych zadań, zagadek i sztuczek matematycznych pokazujących piękno matematyki?
Odp. Lilavati, Szczepan Jeleński

Jaki tytuł ma książka do matematyki?
3 pkt. Zawiera dowód twierdzenia, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele.
2 pkt. Która pod względem liczby wydań we wszystkich językach ustępuje tylko Biblii?
1 pkt. Chociaż powstała 2,5 tysiąca lat temu w Grecji, nadal jest powszechnie studiowanana całym świecie?
Odp. Elementy, Euklides

Które zwierzę?
3 pkt. Dało nazwę figurze płaskiej razem z francuskim matematykiem – Pascalem?
2 pkt. Dało też nazwę przekładni do przekazywania napędu?
1 pkt. Było chętnie jadane przez Pascala?
Odp. Ślimak Pascala, rodzaj kardioidy, ślimacznica lub przekładnia ślimakowa

Które zwierzę?
3 pkt. Dało nazwę kluczowemu wynikowi każdej teorii matematyczne?
2 pkt. W języku angielskim ma nazwę będącą brzydkim słowem.
1 pkt. Przerabiane jest na salami.
Odp. Osioł, ośli most, pons assinorum

O którym matematyki mówi się, że?
3 pkt. Pierwszy wyprowadził wzór na objętość kuli?
2 pkt. Potrafił palić okręty na morzu, skupiając światło słoneczne za pomocą zwierciadła?
1 pkt. Biegał nago po Syrakuzach i krzyczał (Eureka)?
Odp. Archimedes
W którym dziesięcioleciu…
3 pkt. odkryto zjawisko rozszczepienia jądra atomowego?
2 pkt. otwarto Empire State Building, pierwszy na świecie budynek o ponad 100 piętrach, który przez ponad 40 lat był najwyższy na świecie?
1 pkt. polskim matematykom udało się złamać szyfr Enigmy?
Odp. lata 30. XX w.

Jaka nauka…
3 pkt. ma nazwę wywodzącą się od greckich słów „dom” i „prawo”?
2 pkt. jest dziedziną, w której matematycy zdobywają nagrody Nobla?
1 pkt. analizuje i opisuje produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i usług?
Odp. ekonomia

Kto…
3 pkt. był być może twórcą powszechnie używanej skali muzycznej bazującej na 12 dźwiękach składających się na oktawę?
2 pkt. prawdopodobnie utworzył termin filozofia („uwielbienie mądrości”) i pierwszy nazwał siebie filozofem?
1 pkt. użyczył swojego imienia jednemu z najpopularniejszych twierdzeń matematycznych, które ma prawdopodobnie rekordową liczbę różnych dowodów, chociaż było ono znane przed nim i nie wiadomo też, czy podał jego dowód?
Odp. Pitagoras

W jakim mieście…
3 pkt. jest uczelnia, na której wykładali m.in.: Henryk Arctowski, Aleksander Brückner, Stanisław Grabski, Jan Kasprowicz, Jan Łukasiewicz, Hugo Steinhaus i Rudolf Weigl?
2 pkt. prof. Rudolf Weigl utworzył Instytut Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami i w czasie II wojny światowej uratował w nim ok. 5 tys. ludzi, w tym wielu wybitnych matematyków, zatrudniając ich do karmienia wszy własną krwią?
1 pkt. istniała odwiedzana przez wybitnych matematyków kawiarnia „Szkocka”?
Odp. we Lwowie

Jaka jednostka…
3 pkt. jest równa mniej więcej 1/50 angielskiego cetnara?
2 pkt. od 1889 r. definiowana była przez wzorzec w kształcie walca umieszczony w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres koło Paryża, a od 20 V 2019 ma definicję pochodzącą z fizyki kwantowej?
1 pkt. była dawniej definiowana za pomocą litra wody?
Odp. kilogram

Kto…
3 pkt. uznał, że atomy czterech żywiołów mają kształt wielościanów foremnych?
2 pkt. był uczniem Sokratesa?
1 pkt. wprowadził zasadę, że konstrukcje geometryczne można prowadzić tylko przy użyciu cyrkla i linijki?
Odp. Platon

Ile boków ma wielokąt wypukły, który…
3 pkt. ma o 98 więcej przekątnych niż boków?
2 pkt. ma sumę miar kątów równą 2520?
1 pkt. może mieć maksymalnie 16 osi symetrii?
Odp. 16

Jak nazywa się czworokąt, który…
3 pkt. ma przekątne zawarte w prostopadłych prostych, a jedna z tych prostych połowi jedną z przekątnych?
2 pkt. ma oś symetrii, ale nie musi być trapezem?
1 pkt. ma pary sąsiednich boków równej długości?
Odp. Deltoid (kite)

Powrót na górę strony