Lean in STEM

Data ostatniej modyfikacji:
2015-07-6
Autor: 
Olga Jurak
studentka matematyki na UWr

30 VI 2015 (w dniu ogłoszenia wyników matur) w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja inauguracyjna programu Lean in STEM (Włącz się w STEM) prowadzonego przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" przy wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. STEM w terminologii dydaktycznej oznacza grupę przedmiotów ścisłych i technicznych (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Główny wniosek płynący z konferencji był taki, że bez postawienia na STEM nie ma dobrej przyszłości dla Polski, Europy i świata.

Wiodące hasło konferencji brzmiało "Jak wspierać kobiety w nauce i technologii". W tej dziedzinie specjalizuje się Fundacja "Perspektywy" działająca w obszarze nauki, edukacji i wyrównywania szans. Jej głównym celem jest wspieranie szkolnictwa wyższego i promowanie szerszego udziału kobiet w edukacji inżynierskiej i ścisłej. W przeszłości Fundacja prowadziła projekty "Dziewczyny na politechniki!" i "Dziewczyny do ścisłych!", a wraz z firmą Siemens - projekt badawczy "Potencjał kobiet dla branży technologicznej".

300 uczestników z całego świata (w tym licealistki, studentki kierunków ścisłych i technicznych, kobiety związane zawodowo z branżą technologiczną, liderki, kobiety-naukowcy pracujące w dziedzinach związanymi ze STEM, przedstawiciele przemysłu, dyrektorzy liceów oraz nauczyciele szkolni i akademiccy) poznało wyniki pierwszego rankingu polskich liceów STEM oraz wzięło udział w prezentacji sylwetek kobiet, które osiągnęły sukces w branży technologicznej, w dyskusjach panelowych i warsztatach przywódczych dla kobiet. Odbyły się też sesje networkingu kobiecego.

Pragnieniem organizatorów jest, aby konferencja zapoczątkowała zmiany w sposobie nauczania przedmiotów ścisłych oraz w podejściu do roli kobiet w nauce, technologii i innowacjach. Otwierając konferencję, dyrektor zarządzająca Fundacji Perspektywy - Bianka Siwińska - stwierdziła, że największe wyzwania XXI wieku to edukacja, budowanie mądrego społeczeństwa i równość, a kompetencje z obszaru STEM, czyli te związane z rozwiązywaniem problemów zarówno dnia codziennego jak i cywilizacyjnych, zajmują szczególne miejsce. Nie dlatego, że przyszłość należy wyłącznie do inżynierów, programistów, badaczy laboratoryjnych czy wynalazców, ale dlatego, że strategiczne podejście do STEM stanowi szansę na głęboką zmianę na lepsze w systemie edukacji i szansę na budowanie mądrego, kompetentnego poznawczo społeczeństwa, które będzie na tyle świadome, że z zaawansowanych technologii będzie umiało korzystać mądrze i odpowiedzialnie. Z kolei Stephen Mull - ambasador USA w Polsce - podkreślił, że studiowanie matematyki i nauk ścisłych jest przepustką do sukcesu, jeśli chcemy, aby nasza gospodarka były w stanie konkurować z innymi i sprostać wyzwaniom XXI wieku.

Program "Lean in STEM" to (oprócz konferencji) kilka innych działań networkingowych, inspiracyjnych i mentoringowych wspierających rozwój karier kobiecych w branży technologicznej i w nauce. Inspiracją do jego powstania była książka dyrektorki Facebooka Sheryl Sandberg "Lean in" (Włącz się do gry), która zachęca kobiety do udziału w branżach zdominowanych przez mężczyzn oraz do pielęgnowania ich umiejętności i ambicji przywódczych.

Na całość działań w programie składają się następujące elementy:

  • Mentoring kobiecy – ma na celu wspieranie studentek i absolwentek uczelni technicznych w planowaniu i budowaniu kariery w branży technologicznej pod kątem merytoryki i zarządzania zespołem; w jego ramach 13 kobiet z Polski i USA zaangażowanych w branżę technologiczną bierze pod indywidualną opiekę 13 dziewczyn wyłonionych za pośrednictwem zgłoszeń internetowych do wybranej mentorki, która sama wybiera swoją podopieczną; działanie adresowane jest do studentek, absolwentek i doktorantek z wydziałów technicznych i ścisłych, wyniki pierwszego naboru są tutaj, kolejny odbędzie się w XI 2015,
  • Akademia Inspiracji "Girls go STEM!" – to seria webinarów dla gimnazjalistek organizowanych we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, podczas których uczennice w kilku wybranych miejscach w Polsce będą mogły wysłuchać mów wygłaszanych przez tzw. Female Role Models, czyli kobiety, które zrobiły karierę w branży technologicznej, zachęcających do zainteresowania się technologią, podejmowania wyzwań, wiary we własne możliwości i mierzenia wysoko w różnych sferach życia, miejsca i programy dotychczasowych webinariów są opisane tutaj,
  • Podwieczorki technologiczne – spotkania w partnerskich firmach technologicznych (m. in. Siemens, Bosch, Cisco, Intel) dla dziewczyn zainteresowanych nowymi technologiami i karierą w tej branży; mogą w nich wziąć udział uczennice, studentki i absolwentki kierunków ścisłych; podczas spotkań będzie okazja do poznania interesujących kobiet pracujących w odwiedzanych firmach, posłuchania o historii ich karier, zadawania pytań,
  • Aktywny krąg - przestrzeń networkingowa działająca na platformie Mightybell (www.leanin.org) dla kobiet zainteresowanych karierą w branży technologicznej.

Więcej o programie można przeczytać na jego stronie domowej

 

Powrót na górę strony