Matematyka jak malowanie (III)

Data ostatniej modyfikacji:
2022-06-29
Autor: 
opracowanie redakcyjne
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa

Organizator

Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”
Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok
e-mail: signum@pb.edu.pl
https://signum.pb.bialystok.pl/
https://www.facebook.com/CentrumSignum

Terminy:

 • zgłoszenia do 31 IIII 2022
 • przesyłanie prac do 21 IV 2022
 • publikacja prac do 30 IV 2022
 • głosowanie publiczności do 15 V 2022
 • ogłoszenie wyników do 22 V 2022

 

strona domowa konkursu

 

Szczegóły konkursu:

 • uczestnicy -zawodnicy indywidualni
 • zasięg - krajowy
 • skorelowany - język polski
 • poziom edukacyjny - szkoła podstawowa
 • etapy - jeden
 • język - polskojęzyczny
 • opłata - bezpłatny

 

Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej obrazującej zagadnienie matematyczne i dołączeniu opisu przedstawionego zjawiska. Temat konkursu można potraktować w bardzo różny sposób: dosłownie, przedstawiając prawa, zasady, reguły lub prawidłowości matematyczne, albo używając metafor matematycznych, także z przymrużeniem oka, na wesoło.

Historia:

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2020.

 

Skrót regulaminu:

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej klas 4-8.
 • Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac, jednak nagroda zostanie przyznana wyłącznie za jedną, najlepszą pracę danego autora.
 • W konkursie mogą brać udział tylko prace oryginalne, które nie były nigdzie wcześniej publikowane ani nie zostały zgłoszone do innych konkursów, a pomysł nie został wyraźnie zapożyczony np. z podręczników szkolnych.
 • Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursu.
 • Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice plastycznej: malarskiej, rysunkowej, graficznej lub rzeźbiarskiej. Rozmiar pracy nie może przekraczać formatu A2. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione. Każda na odwrocie musi mieć podane imię i nazwisko autora oraz tytuł.
 • Prace ocenia Jury złożone z matematyków i nauczycieli plastyki, a także publiczność złożona z osób zarejestrowanych na naszej stronie internetowej organizatora, przy czym głosy jury liczone są z wagą 0,75, a głosy publiczności z wagą 0,25.
 • Prace są oceniane pod względem: zgodności z tematyką, oryginalnego i kreatywnego potraktowania tematu, walorów estetycznych i artystycznych oraz umiejętności warsztatowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników w celach promocji konkursu. Prace przechodzą na własność organizatora i nie są zwracane.

 

Powrót na górę strony