Nagroda im. Lipskiego dla wrocławianina

Data ostatniej modyfikacji:
2013-01-5
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki na UWr

Jarosław Byrka z Uniwersytetu Wrocławskiego został w 2010 roku laureatem nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych informatyków. Wyróżniła go również Fundacja Nauki Polskiej, przyznając stypendium badawcze z programu Homing Plus w wysokości 288 tysięcy złotych.

Jarosław ByrkaByrka urodził się we Wrocławiu w 1980 roku. Ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie w 2004 roku, a studia doktoranckie na Politechnice w Eindhoven w Holandii w 2008. Przez rok pracował na Politechnice w Lozannie w Szwajcarii, a następnie wrócił na swoją macierzystą uczelnię, gdzie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Złożoności Obliczeniowej i Algorytmów. W 2010 roku był jednym z 21 laureatów programu Homing Plus, w którym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje subsydia zachęcające młodych uczonych (Polaków i obcokrajowców) do podjęcia pracy badawczej w Polsce.

Zainteresowania badawcze Byrki koncentrują się wokół problemów optymalizacji dyskretnej, w szczególności konstrukcji algorytmów aproksymacyjnych, czyli takich które efektywnie znajdują rozwiązania przybliżone dla problemów, o których wiadomo iż znalezienie rozwiązania optymalnego jest niezwykle trudne. Jest on autorem najlepszych znanych obecnie algorytmów aproksymacyjnych dla problemu znajdowania minimalnego drzewa Steinera w grafie nieskierowanym oraz dla kilku problemów lokalizacji. Wspólna praca Byrki i informatyków z Lozanny na temat znajdowania przybliżonych drzew Steinera została w 2010 roku uznana za najlepszą pracę przedstawioną na 42 Sympozjum Informatyki Teoretycznej - najważniejszej na świecie konferencji informatycznej na Uniwersytecie Harvarda w amerykańskim Cambridge (Massachusetts). Przedstawiony w niej algorytm znajduje zastosowanie m.in. przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych. Inne prace Byrki dotyczą teorii gier i biologii obliczeniowej.

Nagroda im. Witolda Lipskiego przyznawana jest corocznie od 2005 roku przez Fundację Rozwoju Informatyki przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM - American Computing Machinery) oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą: Krzysztofa Apta, Wiktora Marka i Mirosława Truszczyńskiego. Przyznawana jest młodym naukowcom (do 30 roku życia) za dorobek w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.  Nagroda wręczana jest z początkiem roku akademickiego w Warszawie. Podczas uroczystości laureaci otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz wygłaszają wykład, w którym prezentują swoje zainteresowania, osiągnięcia i dalsze plany naukowe.

Witold LipskiWitold Lipski (1949-1985) - światowej sławy matematyk i informatyk, mimo młodego wieku w jakim zmarł. Był laureatem XVIII Olimpiady Matematycznej, absolwentem Studium Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Warszawskiej, uzyskał doktorat w Instytucie Podstaw Informatyki PAN pod kierunkiem Wiktora Marka. Wykładał informatykę w University of Illinois w USA oraz w Université de Paris we Francji. Jego dorobek naukowy obejmował kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. Z tego zakrasu opublikował wiele prac, które przyniosły mu światowy rozgłos. Był autorem książek Kombinatoryka dla programistów i Analiza kombinatoryczna (z Wiktorem Markiem). Witold Lipski był człowiekiem niezwykle wszechstronnym. Pasjonowała go muzyka, grał na fortepianie, gitarze, akordeonie i saksofonie, był miłośnikiem Gustawa Mehlera oraz jazzu. Był też zapalonym sportowcem, w czasach studenckich zdobywał medale na zawodach lekkoatletycznych, biegał w przełajach i w maratonie. Był też zapalonym radioamatorem, samodzielnie skonstruował nadajnik swojej radiostacji SP5 BIL znanej w najdalszych zakątkach świata. Studiował rysunek, w jego paryskim mieszkaniu znaleziono stosy szkiców i pasteli, które wyszły spod jego ręki (w tym zamieszczony powyżej autoportret). Mimo świadomości śmiertelnej choroby nie zaprzestał aktywności naukowej, uprawiał sport, grał i słuchał muzyki, uczył się rysunku i eksperymentował z kuchnią chińską.

Jarosław Byrka jest czwartym laureatem nagrody, który studiował i pracuje we Wrocławiu. Poprzednimi byli:

  • 2005 - Katarzyna Paluch, Instytut Informatyki UWr
  • 2006 - Marcin Bieńkowski, Instytut Informatyki UWr
  • 2008 - Marek Klonowski, Instytut Matematyki i Informatyki PWr
  • 2010 - Jarosław Byrka, Instytut Informatyki UWr.

 

Powrót na górę strony