Otwarty Kampus Grunwaldzki

Data ostatniej modyfikacji:
2014-04-15
Autor: 
opracowanie redakcyjne

12 IV 2014 odbędą się Drzwi Otwarte na terenie nowopowstałego Kampusu Grunwaldzkiego - części Uniwersytetu Wrocławskiego położonego na prawym brzegu Odry pomiędzy mostami Grunwaldzkim i Pokoju. Na terenie kampusu mają swoje siedziby wydziały ścisłe i przyrodnicze uczelni:

 • Wydział Matematyki i Informatyki,
 • Wydział Chemii,
 • Wydział Biotechnologii
 • oraz nowa Biblioteka Uniwersytecka.

Imprezy są otwarte dla wszystkich, ale szczególnie zapraszamy na nie tegorocznych maturzystów. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program.

 

część wspólna (Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie14, audytorium II CD)

 • 11:00-11:30 Liczby natury i zagadnienie samoorganizacji (prof. Adam Jezierski, wicerektor UWr)
 • 11:30-11:50 prezentacja Kampusu i charakterystyka Wydziałów

 

Instytut Matematyczny UWr (pl. Grunwaldzki 2/4, sala HS)

Kliknij na plakat, aby go powiększyć.

W spotkaniu z kandydatami na studentów będą uczestniczyli dyrektorzy Instytutu i dziekani Wydziału, a także studenci i absolwenci, będzie więc okazja do zadania wielu formalnych i nieformalnych pytań. Absolwenci opowiedzą o możliwościach robienia kariery zawodowej po studiach matematycznych.

 • 12:00-12:10 – Informacje o studiach (dr Jan Kraszewski)
 • 12:10-12:30 – "Praca szuka matematyka" - spotkanie z absolwentami Instytutu (mgr Adam Kubica)
 • 12:30-13:00 – "Matematyka stosowana: modelowanie i prognozowanie procesów hydrologicznych" (dr hab. Tomasz Niedzielski, absolwent matematyki, pracownik Instytutu Geografii UWr). Przedstawiony będzie nowy system HydroProg służący do prognozowania hydrologicznego w czasie rzeczywistym. Realizuje on koncepcję multimodelingu, która opiera się na kombinowaniu prognoz stanu wody wyznaczanych wieloma modelami mającymi różne podstawy metodyczne. Zaprezentowany będzie wynik eksperymentalnego wdrożenia systemu HydroProg dla zlewni górnej Nysy Kłodzkiej (wdrożenie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku, które prowadzi regularne i automatyczne obserwacje hydrometeorologiczne w ramach Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej powiatu kłodzkiego)
 • 13:00-13:30 – "Zaplanuj swoją karierę" (studenci: Aleksandra Boćkowska, Mateusz Kowalski)
 • 13:30-14:00 – "Matematyka stosowana: DNA - współczesna enigma" (dr Paweł Błażej, absolwent matematyki, pracownik Wydziału Biotechnologii UWr). W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój metod matematycznych i informatycznych z szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań w badaniach biologicznych. Przykładem takich zastosowań są komputerowe analizy DNA, w których wykorzystuje się zaawansowane narzędzia statystyczne. Uważa się, że ten kierunek badań pozwoli nam na lepsze zrozumienie procesów biologicznych.

Instytut Informatyki (ul. Joliot-Curie 15, sala 25)

 • 12:00-13:00 – Pokazy projektów studentów informatyki
 • 13:00-13:30 – Prezentacja kierunku studiów (studentki: Celina Pawlińska i Anna Rudolf)
 • 13:30-14:00 – "Inteligencja obliczeniowa w praktyce" (dr Jan Chorowski, dr Piotr Wnuk-Lipiński)

Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne (budynek II UWr, sala 119)

 • 12:15-12:45 – Czas na elitarne studia (prof. Leszek Pacholski)
 • 12:45-13:00 – Prezentacja kierunku ISIM (prof. Zbigniew Palmowski)

Wydział Biotechnologii (ul. Joliot-Curie 14A)

 • 12:00–12:15 - informacje o studiach, sala 1.03 (dr Dorota Nowak)
 • 12:15-12:40 – "Liposomem w nowotwór", sala 1.03 (dr Jerzy Gubernator)
 • 12:45–13:30 – pokaz doświadczalny w wykonaniu studentów (sala 1.10)
  wycieczka po laboratoriach dydaktycznych i badawczych
 • 13:30–14:00 – informacje o studiach, sala 1.03 (dr Dorota Nowak)

Wydział Chemii (ul. Joliot-Curie, budynek B)

 • Naukowiec przy pracy, czas trwania 30 min
  początek o: 12:00, 12:10, 12:20, 13:00, 13:10, 13:20
  a) "Kolorowy świat chemii" (dr Andrzej Burakowski), lab. 202B
  b) "Jak straszny jest komar pod mikroskopem elektronowym" (dr Wojciech Gil), lab. 4b
  c) "Zaczarowany świat luminoforów" (dr hab. Jerzy Sokolnicki), lab. 17
  d) " Tajniki spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego" (dr Ewa Dudziak), lab. 32Ba
 • Student eksperymentuje, czas trwania 30 min
  początek o 12:30 i 13:30, pokazy studenckie, Pracownia Metodyki Nauczania Chemii
  Jak stworzyć chemiczny ogród?
  Jak wywołać chemiczną tęczę?
  Jak zrobić sztuczną krew?
  Jak wywołać burzę w probówce?
  Jak z chemika stać się detektywem?
  Jak przygotować pastę dla słonia?
  Jak działają chemiczne światła drogowe?
  Jak pokroić ciecz?

 

      

Powrót na górę strony