Światowy Dzień Logiki

Data ostatniej modyfikacji:
2021-12-14
Autor: 
opracowanie redakcyjne

Począwszy od 2019 roku 14 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Logiki. Został on zainicjowany przez prof. Jeana-Yves’a Beziau - profesora filozofii, członka Brazylijskiego Centrum Badań Naukowych i Technologicznych na Federalnym Uniwersytecie w Brazylii. Bezieau posiada podwójne obywatelstwo – francuskie i szwajcarskie - publikuje prace w trzech językach - francuskim, angielskim i portugalskim. Zajmuje się badaniami w zakresie logiki uniwersalnej. Obronił pracę doktorską z filozofii na Uniwersytecie w São Paulo oraz z logiki na Uniwersytecie w Paryżu. Jest pomysłodawcą i organizatorem światowych kongresów logiki uniwersalnej. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, Kalifornijskim w Los Angeles, Stanforda i w Neuchâtel (Szwajcaria). Jest założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma "Logica Universalis" i serii monografii "Studies in Universal Logic".

Światowy Dzień Logiki jest obchodzony w rocznicę urodzin Alfreda Tarskiego (wybitnego polskiego matematyka i logika 1901-1983), a jednocześnie w rocznicę śmierci Kurta Gödla (matematyka i logika amerykańskiego pochodzącego z Austrii 1906-1978). Te dwie postacie są uznawane za najważniejszych przedstawicieli logiki w historii nauki. Od czasów Gotfryda Leibniza (1646-1716) istniało przekonanie, że prawdziwość można utożsamić z dowodliwością w sensie matematycznym. David Hilbert (1862-1943) chciał, żeby dowieść w sposób niepodwarzalny niesprzeczności całej matematyki, ale logik Kurt Gödel dowiódł ostatecznie, że jest to nieosiągalne. Twierdzenia matematyczne mogą być prawdziwe tylko w obrębie jakiejś teorii wyznaczonej układem założeń (aksjomatów), a pojęcie prawdy obiektywnej w matematyce nie istnieje.

Dzień Logiki został proklamowany na 40. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 2019 roku. Celem było zwrócenie uwagi społeczności naukowych i szerokiej opinii publicznej na wagę i praktyczne zastosowania logiki, której znaczenie dla rozwoju wiedzy, nauki i technologii jest ciągle niedoceniane. Obchody tego dnia koordynuje Międzynarodowa Rada ds. Filozofii i Nauk Humanistycznych. Mają one przyczynić się do promocji logiki w badaniach naukowych i w dydaktyce, stanowiąc wsparcie dla działalności stowarzyszeń, uniwersytetów i innych instytucji zaangażowanych w rozwój logiki oraz przyczyniając się do wzrostu powszechnego rozumienia znaczenia tej dziedziny.

Zdolność myślenia jest jedną z najbardziej wyróżniających cech gatunku ludzkiego. W różnych kulturach definicja człowieczeństwa jest związana z takimi pojęciami jak świadomość, wiedza i rozum, a istoty ludzkie definiowane są jako racjonalne. Przedmiotem logiki jest badanie zasad rozumowania. Nauka ta była rozwijana w wielu cywilizacjach na przestrzeni dziejów, odgrywając ważną rolę w rozwoju zarówno filozofii jak i nauk ścisłych. 

Tu jest tekst przesłania dyrektor generalnej UNESCO Audrey Azoulay z dnia 14 I 2021 z okazji Światowego Dnia Logiki. Tu jest oficjalna strona Światowego Dnia Logiki w portalu UNESCO.

 

Powrót na górę strony