Wrocławski program stypendialny dla studentów

Data ostatniej modyfikacji:
2021-12-13
Autor: 
opracowanie redakcyjne
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą

Wrocław dokłada starań, aby skutecznie wspierać młodych i zdolnych ludzi nie tylko uczących się w tym mieście, ale także podejmujących studia na wrocławskich uczelniach. Chce tworzyć dla nich atrakcyjne warunki rozwoju naukowego oraz wspierać ich w rozwijaniu pasji i talentów. Przykładem takiego działania jest miejski Studencki Program Stypendialny. Oferta skierowana jest do uzdolnionych studentów I roku, do osób wyjeżdżających na studia za granicą, a także do doktorantów.

Proponowane przez miasto wsparcie finansowe ma być nagrodą za trud włożony w działalność naukową, a także ma stanowić motywację do dalszej pracy i osiągania jak najlepszych wyników. Przyczynia się także do rozwijania wymiany międzyuczelnianej i ułatwia studentom z Wrocławia kształcenie w ośrodkach akademickich na całym świecie, a co się z tym wiąże zdobywania nowych cennych doświadczeń, które mogą wykorzystać w swojej działalności naukowej, przyczyniając się w ten sposób do budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia (nr XLII/1089/21 z 8 VII 2021) w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci na każdym z trzech etapów studiów (I, II i III stopnia):

 • studenci I roku studiów wrocławskich uczelni publicznych i niepublicznych studiujący stacjonarnie (tzn. dziennie nie wieczorowo lub zaocznie) będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego,
 • studenci III roku i lat wyższych wrocławskich uczelni publicznych i niepublicznych studiujący stacjonarnie, którzy uzyskali prawo do studiowania na  uczelniach zagranicznych;
 • doktoranci, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju miasta studiujący na wrocławskich uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie.

Stypendia doktoranckie przyznawane są dorocznie w każdej z ośmiu kategorii, którym patronują wybitni wrocławscy naukowcy:

 • stypendium im. Ludwika Hirszfelda w zakresie nauk biologicznych i medycznych,
 • stypendium im. Hugona Steinhausa w zakresie nauk matematycznych,
 • stypendium im. Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych,
 • stypendium im. Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych,
 • stypendium im. Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki,
 • stypendium im. Jana Mozrzymasa w zakresie badań interdyscyplinarnych,
 • stypendium im. Mariana Suskiego w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • stypendium im. Alfreda Jahna w zakresie nauk o Ziemi i środowisku.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za jego realizację odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia i Wrocławskie Centrum Akademickie (Rynek 13).

 

Dotychczasowi laureaci stypendium im. Hugona Steinhausa:

rok akad. 2021/22

 • Szymon Cygan Instytut Matematyczny UWr (absolwent VII LO Wrocław)
 • Wojciech Janczewski Instytut Informatyki UWr (absolwent I LO Legnica)
 • Karol Pokorski Instytut Informatyki UWr (absolwent III LO Gdynia)
 • wyróżnienie: Kamil Kanclerz  Wydział Informatyki i Telekomunikacji PWr

rok akad. 2020/21

 • Jan Marcinkowski i Piotr Ostropolski-Nalewaja Instytut Informatyki UWr (absolwenci XIV LO Wrocław)
 • Patryk Kozieł Wydział Matematyki PWr
 • wyróżnienie: Łukasz Leżaj Wydział Matematyki PWr (absolwent XIV LO Wrocław)

rok akad. 2019/2020

 •  Edyta Kania Instytut Matematyczny UWr (absolwentka III LO Wrocław)
 • Bartosz Bednarczyk Instytut Informatyki UWr (absolwent LO Strzelce Opolskie)
 • Artur Rutkowski Wydział Matematyki PWr (absolwent XII LO Wrocław)
 • wyróżnienie:  Piotr Kruczek Wydział Matematyki PWr (absolwent XII LO Wrocław)

 

Powrót na górę strony