Narzędzia w działaniu

Data ostatniej modyfikacji:
2015-07-15
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gim. 9 we Wrocławiu
Fundator: 

projekt „Badania jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Instytucja obsługująca: 

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
tel: 22 24 17 100, fax: 22 24 17 111
e-mail: ibe@ibe.edu.pl
http://www.ibe.edu.pl
strona projektu: http://eduentuzjasci.pl/zadania

Współpraca:

Partner in Business Strategies Sp. z o.o.
ul. Junaków 2, 81-812 Sopot

Millward Brown
ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa

Realizacja Sp. z o.o.
ul. Kolbaczewska 6, 02-897 Warszawa

 

Zasięg: 
krajowy
Osoba do kontaktu: 

infolinia - 800 151 404
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
e-mail: help.nwd@pbs.pl

 

Termin składania wniosków: 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

rejestracja online do 26 września 2014
realizacja - wrzesień 2014 - styczeń 2015

 

Skierowane do: 
nauczyciele

Aby wyjść naprzeciw potrzebom nauczycieli i upowszechniać wykorzystywanie podczas lekcji ciekawych rozwiązań dydaktycznych wspierających realizację podstawy programowej, eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych przygotowali Bazę Dobrych Praktyk (patrz tutaj). Zawiera ona ćwiczenia i zadania mające wspierać kształcenie tych umiejętności uczniów, które podczas badań i na egzaminach gimnazjalnych okazały się ich słabszą stroną. Baza Dobrych Praktyk została wyróżniona w tym roku przez europejską sieć organizacji naukowych i badawczych - KeyCoNet.

"Narzędzia w działaniu" to przedsięwzięcie skierowane do nauczycieli gimnazjów. Polega na sprawdzeniu w praktyce lekcyjnej przygotowanych wcześniej materiałów i pomysłów dydaktycznych. Rozbudowany pakiet zadań połączono w tzw. tematyczne koszyki przedmiotowe, w których znajdują się materiały do organizowania wzorcowych lekcji języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, biologii, chemii, geografii i fizyki (patrz tutaj).

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na filmie tutaj.

 

Skrót regulaminu: 
  • Zadaniem nauczycieli z ponad 800 szkół na terenie całego kraju będzie przeprowadzenie serii lekcji na różne tematy z wykorzystaniem opracowanych materiałów.
  • Nauczyciel wybiera dowolne, zgodne z wybranym celem dydaktycznym jednostki z pakietu i przeprowadza lekcje z ich wykorzystaniem (pakiet dla nauczycieli matematyki jest tutaj).
  • W takcie wdrażania jednostek tematycznych nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą wspomagani przez mentorów oraz specjalistyczną grupę wsparcia. Będą także uczestniczyli w zorganizowanych przez IBE obowiązkowych warsztatach stacjonarnych i mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach e-learningowych.
  • Po wdrożeniu jednostki lekcyjnej nauczyciele podzielą się swoją opinią i odnotują w raportach m.in. w jaki sposób uczniowie rozwiązywali zadania, jakie błędy popełniali najczęściej i z czym były one związane, czy zadania były zrozumiałe dla uczniów, czy były pracochłonne, jakie pojawiły się trudności, czy zadania trzeba było adaptować, czy były pomocne w osiąganiu efektów uczenia się, czy zmieniły styl pracy z uczniami.
  • Nauczyciele otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w akcji i zdobyte doświadczenie oraz honorarium za wdrożenie każdej jednostki lekcyjnej i przygotowanie miniraportu.

 

Powrót na górę strony