Uniwersyteckie Warsztaty Olimpijskie

Data ostatniej modyfikacji:
2024-02-28
Autor recenzji: 
opracowanie redakcyjne
Organizator: 

Instytut Matematyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
http://math.uni.wroc.pl

 

Termin: 
 • obóz OM: 11-15 III 2024
  zapisy do 25 II przez formularz
  strona domowa
 • obóz OMJ: 17-19 XI 2023
  strona domowa
 • spotkania przedolimpijskie: 25-27 IX 2023

strona domowa spotkań olimpijskich
Można dołączyć do grupy na fb:
https://www.facebook.com/groups/145181032631604/

strona domowa uniwersyteckich obozów naukowych

 

 

Miejsce: 

Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław

obóz OM - Lewin Kłodzki
obóz OMJ - Stara Łomnica

 

Osoba do kontaktu: 

spotkania i obozy OM:
Marcin Preisner
e-mail: marcin.preisner@uwr.edu.pl
tel. 697 689 988

obozy OMJ:
Małgorzata Mikołajczyk
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl
tel. 713361085 lub 713757416

 

Opłata: 
bezpłatny

Odpłatne są tylko obozy olimpijskie (możliwe dofinansowanie ze szkoły) OM 700 zł, OMJ 350 zł.

Obóz OM

Organizowany jest przez IM UWr we współpracy z wrocławskimi liceami nr III i XIV. Do udziału zapraszani są uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym wystartowali w Olimpiadzie Matematycznej. Celem zajęć jest wspólne przygotowanie się do etapu regionalnego. Zajęcia odbywają się na trzech poziomach zaawansowania. Prowadzone są przez pracowników, doktorantów i studentów IM UWr - byłych olimpijczyków. Uczniów z III i XIV LO z Wrocławia oraz ALO PWr typują nauczyciele. Pozostali zgłaszają się mejlowo na adres kumam@math.uni.wroc.pl, podając listę swoich najważniejszych osiągnięć matematycznych. Można (ale nie trzeba) dołączyć opinię nauczyciela. Po zakończeniu rekrutacji lista uczestników obozu publikowana jest na stronie organizatora.

Obóz OMJ

Organizowany jest przez Fundację Matematyków Wrocławskich. Do udziału zapraszani są uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym wystartowali w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów. Celem zajęć jest wspólne przygotowanie się do etapu okręgowego. Zajęcia odbywają się na dwóch poziomach zaawansowania. Prowadzone są przez pracowników, doktorantów i studentów IM UWr - byłych olimpijczyków.

Spotkania Olimpijskie

Po obozie spotkania olimpijskie są kontynuowane podczas jednodniowych sesji KUMAM (Klubu Uniwersyteckiego Miłośników Ambitnej Matematki) w IM UWr. Klub jest miejscem spotkań pracowników Instytutu Matematycznego UWr z uczniami dolnośląskich liceów, którzy są zainteresowani matematyką i startują w Olimpiadzie Matematycznej. Każde spotkanie składa się z wykładu nt. zagadnień o tematyce olimpijskiej oraz powiązanych z nim warsztatów zadaniowych (omawiane są zadania z poprzednich edycji olimpiad pogrupowane tematycznie).

Warsztaty Olimpijskie

Przed regionalnym etapem Olimpiady Matematycznej organizowany jest konkurs stanowiący symulację II etapu OM (2 dni po 5 godzin, do rozwiązania są 3 zadania dziennie). 

 

Skrót programu: 

Na każdym obozie olimpijskim odbywają się:

 • wykłady i ćwiczenia
 • treningi olimpijskie
 • mecz matematyczny
 • konkursy zadaniowe
 • turnieje gier planszowych
 • wycieczka

 

Historia:

Uniwersyteckie Obozy OM

 • I edycja: 7-11 XII 2016 Bardo Śląskie
 • II edycja: 13-17 XI 2017 Bardo Śląskie
 • III edycja: 12-16 XI 2018 Bardo Śląskie
 • IV edycja: 26-31 X 2019 Bardo Śląskie
 • 2020 - obóz nie odbył się ze względu na zaostrzenia epidemiczne
 • V edycja: 3-7 XI 2021 Bardo Śląskie
 • VI edycja: 6-10 XI 2022 Lewin Kłodzki
 • VII edycja: 11-15 III 2024 Lewin Kłodzki

Uniwersyteckie Obozy OMJ

 • I edycja XI 2018 - Lewin Kłodzki
 • II edycja XI 2019 - Lewin Kłodzki
 • 2020 - obóz nie odbył się ze względu na zaostrzenia epidemiczne
 • III edycja XI 2021 - Wieleń Zaobrzański
 • IV edycja XI 2022 - Stara Łomnica
 • V edycja XI 2023 - Stara Łomnica

Uniwersyteckie Soboty Olimpijskie

 • I. 28 I 2017, sala 605
  10:15-12:00 wykład: Piotr Borodulin-Nadzieja, "Zadanie Steinhausa o punktach kratowych"
  12:15-14:00 warsztaty zadaniowe: studenci IM UWr - Grzegorz Ciesielski, Michał Szachniewicz, "Zadania kombinatoryczne na grafach" 
 • II. 11 II 2017, sala WS
  10:15-12:00 wykład: Tomasz Elsner, "Środek masy, czyli jak fizyka pomaga w rozwiązywaniu zadań geometrycznych"
  12:15-14:00 warsztaty zadaniowe: doktorant IM UWr - Piotr Dyszewski, "Zadania probabilistyczne na grafach"
 • III. 24 VI 2017, sala HS
  10:15-12:00 wykład: prof. Jan Dymara, "Geometria rzutowa"
  12:15-14:00 warsztaty zadaniowe: prof. Jan Dymara, "Dwustosunek"
 • IV. 6 IX 2017, sala HS
  10:15-12:00 wykład: Jarosław Wróblewski, "Wstęp do teorii liczb"
  12:15-14:00 warsztaty zadaniowe: Jarosław Wróbleski, "Teoria liczb"
  po zajęciach organizatorzy zapraszają na obiad oraz wykłady Pawła Strzeleckiego i Terence'a Tao
 • V. 31 I - 2 II 2018, sala
  31 I, godz. 10-14 wykład i warsztaty, 14-15 obiad, 15-18 wykład i warsztaty
  1-2 II, godz. 10-15 próbny II etap OM
 • VI. 14 IV 2018, sala WS
  10:15-12:00 - prof. Dariusz Buraczewski, wykład "Funkcje tworzące w kombinatoryce"
  12:15-14:00 - prof. Dariusz Buraczewski, warsztaty zadaniowe
 • VII. 8 XII 2018, sala A
  10:15-12:00 - Michał Śliwiński, wykład "Teoria liczb"
  12:15-14:00 - Michał Śliwiński, warsztaty zadaniowe
 • VIII. 19 I 2019, sala EM
  10:30-12:00 - Michał Marcinkowski, wykład "Krzywe stożkowe"
  12:30-14:00 - Michał Marcinkowski, warsztaty zadaniowe
 • IX. 9 III 2019
  10:15-12:00 - Iwo Pilecki-Silva, wykład "Geometria"
  12:15-14:00 - Iwo Pilecki-Silva, warsztaty zadaniowe

Uniwersyteckie Warsztaty Olimpijskie

 • I. 31 I - 2 II 2018 - program
 • II. 31 I - 1 II 2020
  konkurs w godz. 10-15, obiad, omówienie zadań

 

 

Powrót na górę strony