Studium Generale Universitatis Wratislaviensis

Data ostatniej modyfikacji:
2019-03-27
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Organizator: 

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Biuro Promocji i Informacji

Strona domowa:
https://uni.wroc.pl/popularyzacja-nauki/studium-generale/

 

Termin: 

wtorki, godz. 17.15

 

Miejsce: 

Collegium Anthropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 35, sala im. J. Czekanowskiego (parter)

 

Osoba do kontaktu: 

Monika Śliwa
tel. 71 375 25 54
e-mail: studiumgenerale@uni.wroc.pl

 

Opłata: 
bezpłatny

To interdyscyplinarne seminarium ma wieloletnią tradycję. Rozpoczęło działalność w grudniu 1991 roku założone przez fizyka prof. Jana Mozrzymasa (1937-2006). Dziś nosi jego imię. Celem spotkań jest możliwie jak najbardziej przystępne i wielostronne ukazywanie zastosowań różnych dziedzin nauki, tworzenie pomostów między dziedzinami wiedzy specjalistycznej, szukanie uniwersalnych praw pozwalających poznać i zrozumieć otaczający nas świat oraz różnorodna refleksja nad prawdą, poznaniem, pięknem i sztuką.

Świat, który nas otacza, dzieła przyrody i człowieka stanowią jedność. W miarę rozwoju badań naukowych następuje daleko idąca specjalizacja, atomizacja wiedzy i zagubienie idei jedności. Wykłady wybitnych naukowców przedstawiających na seminariach Studium Generale aktualne i ważne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy, mają ukazać różne oblicza otaczającej nas rzeczywistości i pokazać jej jedność. 

W spotkaniach seminarium uczestniczą pracownicy wszystkich wyższych uczelni Wrocławia, Opola a często także innych miast, ale posiedzenia są otwarte dla wszystkich. Każde rozpoczyna 45 minutowy wykład, do którego autor przygotowuje wcześniej 3 pytania. Potem specjalnie zaproszony gość wygłasza kilkuminutowe wprowadzenie do dyskusji. Oficjalna dyskusja trwa 45 minut. Potem jest jeszcze ok. 30 minut na dyskusje nieoficjalne i indywidualne rozmowy słuchaczy z wykładowcą i innymi uczestnikami posiedzenia. Po śmierci prof. Mozrzymasa wszystkie posiedzenia prowadzi i moderuje dyskusję chemik - prof. Adam Jezierski.

Początkowo tematyka spotkań seminaryjnych związana była z pojęciem symetrii i systemów jako zjawisk porządkujących nauki przyrodnicze i humanistyczne. Od roku akademickiego 2003/04 każde spotkanie ma inny temat. Ich pełną dokumentację można znaleźć tutaj.

 

Skrót programu: 

Aktualny pełny program seminarium można znaleźć tutaj.

Wykaz wykładów z ostatnich lat o tematyce związanej z matematyką:

23 października 2018
wykładowca: prof. Jerzy Kowalski-Glikman (IFT UWr)
temat: Trzy oblicza  Stephena Hawkinga
1. SH - naukowiec
2. SH - popularyzator nauki
3. SH - bohater popkultury
wprowadzenie do dyskusji: dr n.med. Agata Gruna-Ożarowska

17 maja 2016
wykładowca: prof. Scott Slovic (University of Idaho)
temat: Liczby i emocje - arytmetyka współczucia a kluczowe problemy świata
1. Arytmetyka współczucia: społeczne i psychologiczne ujęcia problemu wrażliwości i niewrażliwości na informacje o charakterze ilościowym
2. Narracyjne, analityczne oraz wizualne strategie zwiększania siły oddziaływania informacji
3. W stronę autentycznie interdyscyplinarnej i społecznie istotnej krytyki ekologicznej
wprowadzenie do dyskusji: dr Wojciech Małecki

10 maja 2016
wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Olek (SWPS Wrocław)
temat: Sztuka i nauka - alians czy mezalians?
wykładowca: prof. dr hab. Antoni Porczak (ASP Kraków)
temat: Percepcja operacyjna w trójkącie – nauka, sztuka, technologie

10 stycznia 2014 (wyjątkowo w piątek o 12:00)
wykładowca: prof. György Darvas - Institute for Research Organization Węgierskiej Akademii Nauk
temat: Symmetry Studies (wykład w języku angielskim)
1. What are symmetry studies and what are they usueful for
2. The quarter century long history of the events that led to the planned Symmetry Festival in Wrocław 2016.
3. The plans for the future

15 października 2013
wykładowca: prof. Paweł Rudawy - astronom z IA UWr
temat: Astronomia starożytna - idee, narzędzia, zastosowania
1. Niebo oczami Oetzi
2. Neolityczne obserwatoria astronomiczne
3. Co z piramidami?
4. Astronomia jesieni średniowiecza
wprowadzenie do dyskusji: prof Michał Tomczak

12 marca 2013
wykładowcy: prof. Józef Łukaszewicz, prof. Leszek Pacholski, prof. Stefan Paszkowski, prof. Tadeusz Zipser
temat: Pół wieku informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, Elliott-803 i ciąg dalszy

4 grudnia 2012
wykładowca: prof. Daniel Bem
tema: Chmura obliczeniowa - metoda przetwarzania danych

10 stycznia 2012
wykładowca: prof. Roman Duda - matematyk z IM UWr
temat: Teoria katastrof

15 czerwca 2010
wykładowca: prof. dr hab. Zdzisław Kegel - prawnik z Katedry Kryminalistyki UWr, członek Stowarzyszenia Ekspertów Pisma i Stowarzyszenia Ekspertyzy Dokumentów
temat: Grafologia a kryminalistyczna ekspertyza pisma
1. Początki grafologii
2. Grafologia a psychologia
3. Wpływ grafologii na obecne metody badania pisma ręcznego
wprowadzenie do dyskusji: prof. dr hab. Roman Duda  

13 kwietnia 2010
wykładowca: prof. dr hab. Janusz Rębielak - architekt z Politechniki Wrocławskiej
temat: Symetrie w systemach architektonicznych
1. Symetria formy a stabilność obiektu
2. Optymalizacja rozwiązań jako efekt ewolucji form i konstrukcji
3. Wykorzystanie modeli numerycznych do realizacji zasad symetrii
wprowadzenie do dyskusji: prof. dr hab. Tadeusz Zipser  

23 marca 2010
wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Przystawa - fizyk z UWr, działacz społeczny
temat: Dziesięć równań, które zmieniły oblicze Ziemi
1. Jakie równania?
2. Czy i w jakim sensie równania mogą "zmieniać oblicze Ziemi"?
3. Maxwell, Einstein, Dirac
wprowadzenie do dyskusji: dr hab. Marek Mozrzymas  

9 marca 2010
wykładowca: mgr Elżbieta Łubowicz - krytyk sztuki
temat: Poezja konkretna Stanisława Dróżdża - matematyka w poezji
1. Czy poezja konkretna to jeszcze literatura czy już nowa dziedzina sztuki?
2. Stanisław Drożdż - konkretystyczne dzieła systemowe
3. Wykorzystanie symboli i działań matematycznych w utworach Stanisława Dróżdża
wprowadzenie do dyskusji: mgr Zofia Gebhard  

2 marca 2010
wykładowca: dr Iwona Lindstedt - muzykolog z Uniwersytetu Warszawskiego
temat: Fraktale w muzyce
1. Samopodobieństwo i skalowanie w muzyce
2. Szum 1/f zwany muzyką
3. W stronę kompozycji fraktalnej
wprowadzenie do dyskusji: dr Andrzej Wolański 

21 kwietnia 2009
wykładowca: prof. dr hab. Roman Duda - matematyk z IM UWr, członek Rady Naukowej Studium Generale
temat: Pionierzy matematyki w polskim Wrocławiu
1. Co pionierzy zastali we Wrocławiu?
2. Co pionierzy przynieśli do Wrocławia?
3. Czego i jak udało im się dokonać?
wprowadzenie do dyskusji: prof. dr hab. Marek Hałub

 

Powrót na górę strony