Kurs e-learningowy dla maturzystów

Data ostatniej modyfikacji:
2012-03-15
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki na UWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą

Uczelnia Łazarskiego z Warszawy, wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu uczniów i ich rodziców, przygotowała bezpłatny internetowy kurs przygotowawczy do matury z matematyki. Projekt ruszył w lutym 2011. W sierpniu 2011 dodatkowo uruchomiono interaktywny kurs przygotowujący po matury poprawkowej, gdyż w I terminie matury 2011 matematykę oblało ok. 25% zdających (w mieście Wrocław 16,8%) - głównie ze szkół przygotowujących do wykonywania zawodu (w liceach ogólnokształcących było to 14% w kraju, 13,3% na Dolnym Śląsku), a średni wynik tych, którzy matematykę podstawową na tej maturze zdali, wyniósł zaledwie 48,24% punktów (we Wrocławiu 56%). Projekt jest kontynuowany w roku 2012.

Niski poziom wiedzy matematycznej uczniów szkół ponadpodstawowych to poważny problem społeczny. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna nie ukrywają, że pierwsza po 27 latach powszechna matura z matematyki w roku 2010 była traktowana pilotażowo, stąd stosunkowo łatwe zadania, ale egzaminy będą z roku na rok trudniejsze. Uczniowie po wyjściu z egzaminu z matematyki w 2010 roku w większości mówili, że na poziomie podstawowym był on dość łatwy. Rzeczywiście, zdało go 87,1% maturzystów. Mimo to wśród niezdanych na tej maturze przedmiotów matematyka stanowiła aż 42% (drugi w kolejności był język obcy z wynikiem 31%). Wyniki egzaminu z roku 2011 potwierdzają ten wzrost stopnia trudności.

Celem proponowanych kursów jest pomoc maturzystom, którzy boją się matematyki, mają z nią problemy lub nie są pewni swojej wiedzy i umiejętności, w przygotowaniu się do pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym. Nauka odbywa się na odległość za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanej platformy e-learningowej Lazarski Distance Learning (LDL), dostępnej przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. System ten był już wcześniej wykorzystywany na tej uczelni m.in. do nauki języków obcych oraz studiów na kierunkach ekonomia i zarządzanie. Wystarczy mieć komputer podłączony do Internetu i kod dostępu, który uczestnicy kursu otrzymują pocztą e-mailową. Podczas przygotowań do matury 2011 z kursu skorzystało ponad 11,5 tysiąca uczniów. Kursy będą dostępne także w kolejnych latach.

Zadania rozwiązywane podczas kursów są zbliżone do maturalnych. Obejmują 10 głównych działów matematyki: liczby rzeczywiste, funkcje, równania i nierówności, ciągi liczbowe, trygonometrię, planimetrię i stereometrię, geometrię analityczną, teorię prawdopodobieństwa i kombinatorykę. Zostały przygotowane przez doświadczonych nauczycieli matematyki i wieloletnich korepetytorów. Autorem zadań z roku 2012 jest Dariusz Kulma - zdobywca tytułu Nauczyciela Roku 2008, organizator matematycznych mistrzostw "Kwadratura koła", autor książek popularyzujących matematykę.

Kursy są skonstruowane tak, aby mogły z nich efektywnie korzystać osoby mające problemy z przyswojeniem zagadnień matematycznych, materiał jest zrozumiały, uczy odpowiedniego podejścia do problemów i myślenia przy rozwiązywaniu zadań. Są dostępne pod adresem http://www.matematyka.lazarski.pl. Aby otworzyć kurs, wystarczy wpisać swój adres mejlowy.

 

Powrót na górę strony