East-West Conference on Mathematics Education 2018

Data ostatniej modyfikacji:
2018-04-30
Temat: 

Przekraczamy bariery

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Termin: 

rejestracja do 30 V 2018
nadsyłanie streszczeń referatów do 30 V 2018
wniesienie opłaty konferencyjnej do 30 VI 2018
konferencja 22-23 IX 2018

 

Miejsce: 

Instytut Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-831 Warszawa

 

Zasięg: 
międzynarodowy
Organizator: 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-831 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks: 22 517 96 25
http://www.swps.pl

Współpraca:

Fundacja Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
przy wydziale Psychologii SWPS

Fundacja AKCES

Warszawskie Centrum GeoGebry
filia międzynarodowego Instytutu GeoGebry przy SWPS
http://www.geogebra.pl

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
http://www.mat.umk.pl

Stowarzyszenie ROSE
(Regionalne Ośrodki Szkoleń E-Learningowych)
http://rose.spik.swps.edu.pl

strona domowa konferencji

e-mail: ewcome123@gmail.com

 

Opłata: 
płatny

opłata konferencyjna - 180 zł (przerwy kawowe i materiały konferencyjne)
zakwaterowanie i wyżywienie - we własnym zakresie

 

Skrót programu: 

Adresatami konferencji są nauczyciele zainteresowani innowacyjnym podejściem do kształcenia, uczeni zajmujący się edukacją, studenci zainteresowani prezentowaną tematyką oraz dyrektorzy instytucji zainteresowani podnoszeniem poziomu kształcenia matematycznego swoich pracowników. Przewidziano udział wykładowców z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Polski, USA i Węgier. Językami konferencji są angielski i polski. W razie potrzeby zapewnione będzie tłumaczenie na języki rosyjski i niemiecki.

Tematem tegorocznej konferencji są bariery międzydziedzinowe w nauce, międzyprzedmiotowe w edukacji i międzynarodowe w podejściu do oświaty. Głównym celem konferencji jest przełamanie tych barier poprzez wypracowanie innowacyjnych metod nauczania matematyki w korelacji z innymi przedmiotami naukowymi i artystycznymi na bazie doświadczeń wypracowanych w różnych krajach.

Główne zagadnienia:

 • matematyka jako element bloku STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)
 • kształcenie matematyczne w korelacji z pozostałymi elementami bloku STEAM
 • psychologiczne aspekty kształcenia
 • budowanie świadomości niezbędności matematyki w życiu
 • multimedia w kształceniu
 • praca z uczniem zdolnym
 • indywidualizacja procesu kształcenia
 • kształcenie zdalne
 • efektywność kształcenia matematycznego. 

Zajęcia zorganizowane będą w formie wykładów plenarnych, sesji praktycznych z zakresu zastosowań ICT w procesie kształcenia, referatów w sesjach naukowych oraz sesji posterowych, dyskusji i pokazów w tzw. przestrzeni interakcji.

Zaproszeni wykładowcy:

 • Katarzyna Winkowska–Nowak (SWPS Warszawa)
 • Anna Rybak (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Katarzyna Pobiega, Edyta Pobiega

 

Historia: 

Konferencja po raz pierwszy została zorganizowana w sierpniu 2014 roku.

 

Powrót na górę strony