Informatyka w Edukacji (XVI)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-08-4
Temat: 

Kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
szkoła wyższa
Termin: 

25-27 VI 2019

 

Miejsce: 

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
strona domowa konferencji

 

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Kujawsko-Pomorski
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. 56 61 12 96, fax: 56 611 33 79
e-mail: PTI-OKP@man.torun.pl
http://www.rsei.umk.pl/pti

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. 56 611 34 10, faks: 56 611 29 87
e-mail: wmii@mat.umk.pl
http://www.mat.umk.pl

 

Osoba do kontaktu: 

Anna Kwiatkowska, WMiI UMK, PTI
e-mail: aba@mat.umk.pl, tel. 602 184 813

Maciej M. Sysło, WMiI UMK, UWr
e-mail: syslo@ii.uni.wroc.pl, tel. 604 515 777

 

Opłata: 
płatny

opłata konferencyjna - 250 zł
obejmuje materiały, przerwy kawowe, obiady, bankiet
Noclegi należy zamówić we własnym zakresie w akademiku lub hotelu.

 

Skrót programu: 

Konferencja adresowana jest do nauczycieli informatyki oraz innych przedmiotów a także dyrektorów szkół wszystkich szczebli oraz nauczycieli akademickich, którzy chcą podnosić efekty kształcenia, stosując nowoczesne technologie. Jej celem jest wskazywanie możliwości kształcenia myślenia algorytmicznego, rozwiązywania problemów i nauki programowania dla wszystkich od najmłodszych lat. podnoszenie jakości pracy nauczycieli informatyki, wskazywanie możliwości zwiększania efektów kształcenia przez stosowanie nowoczesnych technologii w pracy każdego nauczyciela i dyrektora szkoły, nauczyciela akademickiego i wykładowcy.

Podczas zajęć poruszane będą następujące tematy:

  • Myślenie komputacyjne w różnych przedmiotach, zawodach i dziedzinach życia. 
  • Wprowadzenie powszechnej nauki algorytmiki i programowania - podstawy teoretyczne i praktyczne dla rozumienia sztucznej inteligencji. 
  • Modelowanie sytuacji problemowych - relacje między informacjami i twórcze wnioskowanie. 
  • Robotyka w edukacji informatycznej - automatyzacja działań i rozwiązywanie problemów z użyciem technologii. 
  • Dobór narzędzi i języków programowania - otwarcie na nowoczesne języki przetwarzające duże zbiory danych i łatwo współpracujące z multimediami, integrujące elementy robotyki, elektroniki i innych urządzeń. 
  • Projektowanie i modelowanie 3D - rozwijanie wyobraźni przestrzennej. 
  • Strategie pozyskiwania i kształcenia młodzieży zainteresowanej informatyką - rozwój talentów informatycznych. 
  • Autorytet nauczyciela informatyki - mistrz czy przewodnik? 
  • Dobre praktyki w zakresie metodyki nauczania przedmiotów informatycznych. 
  • Projekty i działania wspomagające nowoczesną edukację informatyczną.

  

 

Historia: 

Konferencje "Informatyka w Edukacji" odbywają się corocznie w Toruniu od 2004 roku. Stały się pomostem między szkołami a uczelniami wyższymi i sposobem na uzupełnianie wiedzy o najnowszych narzędziach informatycznych i metodyce nauczania tego przedmiotu. Są popularne w środowisku nauczycieli z całej Polski. Bierze w nich udział około 300 osób. Relację filmową z VIII edycji konferencji można obejrzeć tutaj

 

Powrót na górę strony