Nowoczesne metody nauczania matematyki w praktyce

Data ostatniej modyfikacji:
2022-02-11
Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Termin: 

Konferencja odbyła się jednorazowo w 2019 r.

 

Miejsce: 

Warszawa

 

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
www.czasopismomatematyka.pl

strona domowa konferencji

 

Osoba do kontaktu: 

Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@forum-media.pl

tel. 61 66 55 774

 

Opłata: 
płatny

849 zł netto
early birds (do 16 VIII): 649 zł

 

Skrót programu: 

Konferencja skierowana jest do nauczycieli matematyki i dyrektorów szkół z całej Polski, którzy są entuzjastami stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu. W programie przewidziano panele warsztaty komputerowe, które będą źródłem inspiracji do prowadzenie lekcji w szkołach.

Panel 1
Niestandardowe metody nauczania na lekcjach matematyki, czyli jak zaktywizować uczniów

 • W jaki sposób efektywnie przekazywać wiedzę uczniom za pomocą gier stolikowych i zabaw ruchowych
 • Możliwości wykorzystania kodów QR na lekcjach matematyki – zasady ich tworzenia i odczytywania
 • Matematyczny pokój zagadek, czyli jak oderwać się od szkolnej rutyny i zamienić lekcję w przygodę
 • Jak prowadzić lekcje matematyki, wykorzystując aktywizujące metody: dyskusji, projektów i analizy przypadków
 • Jak rozwijać i ćwiczyć wyobraźnię przestrzenną u uczniów w celu lepszego zrozumienia geometrii
 • Jak skutecznie motywować uczniów do pracy na lekcji i w domu
 • Jak wykorzystać program Excel do stworzenia aktywizujących ćwiczeń na zajęciach
 • Jak aktywnie przygotowywać się do egzaminów i sprawdzianów

Panel 2
Lekcja matematyki zaprojektowana w oparciu o nowe technologie

 • TIK w nauczaniu matematyki – jak pomóc na zajęciach słabszym uczniom, wyrównać poziom w klasie i utrzymać zaangażowanie całej grupy za pomocą nowoczesnych i darmowych narzędzi TaleBlazer i Excel
 • Tablice interaktywne, smartfony oraz rozszerzona rzeczywistość – jak przeprowadzić na zajęciach multimedialny quiz, wprowadzić elementy nauki programowania i wspomóc nauczanie grami komputerowymi
 • Gra terenowa – nowoczesna aplikacja, gotowe pomysły na realizację

Panel 3
Platformy edukacyjne i aplikacje webowe do rozwijania umiejętności i kompetencji matematycznych 

 • Jak wybrać najlepsze darmowe platformy do wykorzystania podczas zajęć matematycznych oraz stron internetowych z zasobami do ćwiczeń. 
 • Jak stworzyć własne interaktywne ćwiczenia wspomagające rozwój kompetencji matematycznych uczniów
 • Jak wykorzystywać interaktywne ćwiczenia w procesie kształtowania umiejętności matematycznych i cyfrowych uczniów
 • Jak w ciekawy sposób przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem GeoGebry 

Panel 4
Interaktywne sposoby sprawdzania wiedzy - aktywne quizy i testy

 • Które z bezpłatnych aplikacji do tworzenia interaktywnych testów i quizów sprawdzą się na lekcjach matematyki
 • Sposoby przygotowywania własnych interaktywnych materiałów - quizy, testy, teleturnieje.
 • Generowanie rezultatów i wyników przeprowadzonych testów

 

Powrót na górę strony