ASTROBOT (III)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-02-8
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu
Organizator: 

Mars Society Polska
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Centrum Nauki "Kopernik"
mail: kontakt@astrobot.pl 
http://www.astrobot.pl

 

Terminy: 

W 2025 konkurs został zawieszony.

 

 

W projekcie mogą brać udział gimnazjaliści zainteresowani kosmosem, atronomią, robotyką, komputerami, naukami ścisłymi, przyrodniczymi i technicznymi. Nagrodą dla zwycięzców I edycji była wycieczka do siedziby NASA, czyli amerykańskiego Centrum Kosmicznego im. J. F. Kennedy'ego na Przylądku Canaveral na Florydzie. W II edycji jest to wyjazd  do jednego z ośrodków Europejskiej Agencji Kosmicznej. Co roku organizatorzy zmieniają ośrodek.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym organizatorzy czekają na uczniowskie eseje - projekty kosmicznej misji badawczej do wybranego ciała niebieskiego. Praca powinna być indywidualna, samodzielna, mieć formę tekstu o objętości do 4 stron maszynopisu (nie licząc rysunków i zdjęć). Należy opisać cele misji i sposób ich realizacji. Oceniane będzie uzasadnienie wyboru, wartość naukowa, technologiczna lub komercyjna przedstawionej misji, a także szczegółowość oraz przejrzystość pisu, poprawność techniczna przedstawionych rozwiązań, realność wykonania misji oraz poprawność stylistyczna i językowa pracy.

Autorzy 30 najlepszych projektów zostaną zaproszeni do drugiego etapu, który odbędzie się w Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie w ramach Festiwalu Młodych Badaczy i bedzie miał formę warsztatów robotycznych. Tam finaliści podzieleni na 6 pięcioosobowych grup będą pracować wspólnie nad budową prototypu robota z klocków LEGO Mindstorms. W części testowej będzie on musiał wykonać rozmaite zadania np. przejazd w labiryncie lub znajdowanie i transportowanie piłeczek do bazy. Zadanie te przypominają realne problemy, z jakimi mierzą się inżynierowie projektujący kosmiczne łaziki i misje badawcze. Oceniana będzie zarówno część merytoryczna projektu, sposób jej prezentacji i dyskusji z jurorami, jak i zaangażowanie w pracę zespołu. Najlepsza drużyna zdobędzie nagrodę główną.

Organizując konkurs w formie warsztatów i wspólnej zabawy w laboratorium robotycznym, Centrum Nauki Kopernik chce popularyzować wśród uczniów nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne. Organizatorzy uważają, że wyobraźnia młodzieży często wpisuje się w późniejsze naukowe odkrycia, a ich pomysły są świeże i nowatorskie. Projekt ma zachęcić  gimnazjalistów nie tylko do rozwijania zainteresowań astronomią i astronautyką, ale przede wszystkim do samodzielnej pracy badawczej.

Pamiętajmy, że polscy studenci od kilku lat uczestniczący w międzynarodowych konkursach łazików marsjańskich odnoszą w nich poważne sukcesy (dwukrotne I miejsce na konkursie University Rover Challenge w USA). W roku 2014 odbędzie się I europejska edycja tych zawodów European Rover Challenge. Być może przyszli uczestnicy i laureaci podobnych konkursów będą rekrutowali się spośród zawodników gimnazjalnego Astrobota. 

 

Historia: 

I edycja konkursu  odbyła się w 2013 roku. Podczas finału w Centrum Nauki Kopernik uczniowie wysłuchali popularnonaukowego wykładu Stanisława Bajtlika - astrofizyka z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk - o czasie w kulturze i fizyce oraz spotkali się z Wojciechem Głażewskim z Politechniki Białostockiej - twórcą studenckiego łazika Magma 2, który w 2011 roku wygrał zawody University Rover Challenge w USA.

Zwycięska drużyna „Space Team” w składzie: Michał Jakubowski z GM 16 w Krakowie, Mikołaj Sabat z GM 23 w Kielcach, Filip Wilk z GM 1 w Sandomierzu, Maja Woźniakowska z GM 1 w Zielonej Górze i Jakub Wróbel z GM 2 w Jaśle
pojechała na wycieczkę do siedziby NASA, czyli amerykańskiego Centrum Kosmicznego im. J. F. Kennedy'ego na Przylądku Canaveral na Florydzie. Tam spotkali się z uczniami z całego świata, którzy budowali roboty badawcze w ramach konkursu NASA "Lunabotics".

  • Mars Society Polska jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w 1999 roku, oddziałem międzynarodowego stowarzyszenia The Mars Society. Jego głównym celem jest promowanie idei eksploracji i badania kosmosu, a w szczególności Marsa. Organizacja skupia specjalistów z zakresu astronautyki (np. Robert Zubrin, Buzz Aldrin), naukowców, filmowców (np. James Cameron), pisarzy (np. Kim Stanley Robinson) oraz entuzjastów – wszystkich, którzy dzielą wizję obecności człowieka na Marsie.
  • Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to stowarzyszenie naukowców, twórców, lekarzy i studentów działające od 30 lat. Uczeni z wieloletnim stażem i imponującym dorobkiem pracują jako wolontariusze z uzdolnioną młodzieżą. Organizacja prowadzi obozy naukowe, warsztaty, indywidualne staże badawcze, spotkania, koncerty i wystawy. Od 1995 roku jest krajowym organizatorem prestiżowego Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS).

 

Skrót regulaminu: 
  • W konkursie mogą brać udział gimnazjaliści ze szkół położonych na terenie Polski.
  •  Konkurs składa się z dwóch etapów.
  • Pierwszy etap ma charakter indywidualny. Polega na zaprojektowaniu misji kosmicznej do ciała niebieskiego. W pracy należy określić cel misji oraz sposób jej realizacji. Praca powinna być samodzielna, mieć formę pisemną w języku polskim o objętości do 4 stron tekstu formatu A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12), nie licząc rysunków, zdjęć i schematów. Prace należy przesyłać na adres astrobot@fundusz.org
  • Do drugiego etapu jury konkursu kwalifikuje 30 najlepszych prac. Ich autorzy wezmą udział w warsztatach robotycznych, które odbędą się w CN "Kopernik" w Warszawie.
  • Drugi etap ma charakter drużynowy. Finaliści zostają podzieleni na podzieleni na 6 grup. Zadaniem drużyn jest zbudowanie i zaprogramowanie robota z klocków LEGO Mindstorms, który będzie spełniał określone wcześniej funkcje.
  • Laureatami konkursu zostaje jedna pięcioosobowa drużyna.
  • Nagrodą jest wyjazd do jednego z centrów kosmicznych NASA lub ESA.

 

Powrót na górę strony