E(x)plory

Data ostatniej modyfikacji:
2019-09-29
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w VI LO we Wrocławiu
Organizator: 

Fundacja Zaawansowanych Technologii
ul. Sapieżyńska 10, 00-215 Warszawa
explory@explory.pl
www.fzt.org.pl

strona domowa konkursu

regulamin

 

Terminy: 
 • zgłoszenia online: od 1 X 2019 do 31 I 2020
 • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do etapu regionalnego: 14 II 2020 
 • etap regionalny: III-V 2020
 • ogłoszenie listy fnalistów: VI 2020

 

To niezwykły konkurs naukowy dla młodzieży w wieku 13-20 lat, do którego można zgłaszać pomysły z różnych dziedzin naukowych. Daje szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • zgłoszenie projektu za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie organizatora. Najlepsze przechodzą do etapu regionalnego. 
 • prezentacja wyników badań na regionalnych Festiwalach Naukowych E(x)plory odbywających się w różnych miastach Polski w okresie wiosennym. Najlepsze prace przechodzą do finału.
 • finał w ramach Gdynia E(x)plory Week.

Zwycięzcy otrzymują stypendia w wysokości 10 tys, 7 tys. i 5 tys. zł, staże i inne nagrody, a także biorą udział w międzynarodowych konkursach naukowych.

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest od 2012 roku. W 5 edycjach wzięło udział ponad 800 młodych naukowców, którzy zgłosili do konkursu 682 projekty. 57 z nich reprezentowało Polskę na konkursach miedzynarodowych, a 72 Fundacja pomogła skomercjalizować i rozwijać projekty dzięki stażom i programom mentoringowym. Program jest wspierany przez 60 partnerów, a pula nagród z roku na rok rośnie.

 

Skrót regulaminu: 

 • Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów, liceów i techników, wieku 13-20 lat.
 • Nad projektami można pracować indywidualnie lub w zespole składającym się z nie więcej niż 4 osób. 
 • Do konkursu można zgłaszać projekty z każdej dziedziny, ale praca musi mieć charakter naukowy. 
 • Do danej edycji można zgłosić tylko jeden projekt. 
 • Ważne jest, by projekt proponował nowe rozwiązania, był ciekawy i nowatorski, miał zastosowania praktyczne 
 • Na etapie zgłoszenia nie trzeba mieć gotowych wyników badań. Wystarczy, że badania zostały rozpoczęte i został sprecyzowany ich cel oraz metody badawcze.
 • Nad każdym projektem przesłanym na konkurs czuwa opiekun naukowy. Może nim zostać nauczyciel, rodzic lub inna osoba dorosła będąca ekspertem w danej dziedzinie. Opiekun doradza, wspiera podczas badań i eksperymentów, czuwa nad bezpieczeństwem, pomaga w przygotowaniu prezentacji, a także towarzyszy uczestnikom na wszystkich etapach konkursu. 
 • W skład jury oceniającego projekty wchodzą naukowcy reprezentujący różne dziedziny wiedzy i przedstawiciele innowacyjnych firm, dlatego projekty są oceniane zarówno od strony potencjału naukowego jak i biznesowego. 
 • W pierwszym etapie projekty oceniane są pod względem formalnym, wiec ważne jest, aby zapoznać się z regulaminem konkursu. Do kolejnego etapu przechodzą te projekty, które spełniają kryteria formalne, są zgodne ze standardami etycznymi konkursu i w klarowny sposób przedstawiają założenia projektowe. 
 • W drugim etapie autorzy projektów zapraszani są na regionalne Festiwale Naukowe E(x)plory, tzw. Re(x)y, podczas których prezentują swoje pomysły jurorom. Warunkiem jest przygotowanie plakatu konkursowego oraz rekwizytów do prezentacji na stoisku projektu. Na tym etapie jurorzy oceniają projekty pod kątem prawidłowości prowadzenia badań, znajomości dotychczasowych osiągnięć w danej dziedzinie oraz innowacyjności. Dodatkowo jury ocenia sposób prezentacji projektu.
  O tym jak przygotować plakat, na co zwrócić uwagę i jak wygląda sesja konkursowa przeczytać można w Vademecum
 • Około 30 najlepszych projektów otrzymuje zaproszenie do finału odbywającego się w ramach Gdynia E(x)plory Week. 
 • Podczas sesji finałowych sesji młodzi naukowcy prezentują wyniki swojej pracy w podobny sposób jak na festiwalach regionalnych. Do tego czasu powinni jednak zakończyć badania i zaprezentować jak najbardziej aktuakny stan rozwoju projektu.

Przykładowe zadania: 

 

Powrót na górę strony