Innowacyjna szkoła (XVII)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-22
Autor: 
Jolanta Lazar
Organizator: 

Studium Prawa Europejskiego
Instytut Badań nad Demokracją sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa
tel./fax. 22 833 38 90, 22 833 39 90
e-mail: sekretariat@innowacyjna-szkola.pl
http://spe.edu.pl/
strona domowa konkursu

 

Terminy: 

zgłoszenia: do 22 XII 2020
konkurs: od 21 XII 2020 do 15 V 2021

Kontakt:
tel. 22 833 38 90, 22 620 6115 wew. 19

 

Celem konkursu jest przygotowanie nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Innowacyjna szkoła” i dyplomy honorowe.

 

Historia: 

Konkurs jest realizowany od 2014 roku.

 

Skrót regulaminu: 
 • Szkoły przystępujące do konkursu wykonują zadania, których są oceniane w skali 1-10. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Innowacyjna szkoła” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań.
 • W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu. 
 • Prace konkursowe wieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu konkursu i uzyskanych efektach. Informację tę opracowują wspólnie przedstawiciele samorządów uczniowskich, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne i komitety rodzicielskie. 
 • Informacje o przedsięwzięciach podjętych w ramach konkursu należy przesłać przez stronę internetową konkursu.

 

Przykładowe zadania: 
 • Spotkanie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów komputerowych. Pogawędka nt. bezpieczeństwa korzystania z internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w sieci (szczególne zwrócenie uwagi na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania). 
 • Stworzenie i prowadzenie przez okres nie krótszy niż 3 miesiące szkolnego bloga, gdzie zamieszczane będą informacje dotyczące życia klasy/szkoły. Wpisy na blogu zamieszczać powinni zarówno uczniowie jak i nauczyciele. 
 • Cykl lekcji, na których wykorzystywana będzie tablica interaktywna oraz różne metody aktywizujące uczniów. Lekcje powinny być prowadzone na różnych przedmiotach. Efektem jest powstanie spójnych, szkolnych materiałów edukacyjnych.
 • Film nasza „TIKi klasa”. Przygotowanie przez klasę/szkołę filmu video (4-10 minut) pokazującego praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu klasy/szkoły na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Film powinien zostać zamieszczony na stronie szkoły/serwisie youtube/Vimeo itp. 
 • Opracowanie i przeprowadzenie ankiety: Czy nasza szkoła / nauczyciele / uczniowie są gotowi na korzystanie z programu „Cyfrowa szkoła”? Do jakich zadań używasz komputera/tabletu? Czy jesteś gotowy korzystać z e-podręcznika? 
 • Przygotowanie multimedialnej gazetki szkolnej na wybrany temat związany z życiem klasy/szkoły. Gazetka powinna być wykonana z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (można skorzystać np. z Junior Media). 
 • Zorganizowanie w szkole/ klasie dnia poświęconego korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, podczas, którego można wystąpić z przedstawieniem „Mały TIK”, prezentacją na temat bezpieczeństwa w sieci lub jak korzystać z gier edukacyjnych.
 • Opracowanie i przedstawienie kilkuminutowego wystąpienia pokazującego, w jaki sposób zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach zwiększa ich efektywność.
 • Bezpieczeństwo dzieci w internecie – konwersatorium, case study. 
 • Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych. 
 • Zgłoszenie przedstawicieli szkoły do udziału w kursie „Innowacyjna szkoła”, który w okresie od 21.12.2020 do 21.03.2021 przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (to zadanie jest obowiązkowe).

 

Powrót na górę strony