Jubileusz "Matematyki w Szkole"

Data ostatniej modyfikacji:
2015-07-19
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki na UWr
Organizator: 

redakcja "Matematyki w Szkole"
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
skr. poczt. 59, 80-876 Gdańsk 52
tel. 58 340 63 80
e-mail: gazetamws@gwo.pl

http://www.czasopisma.gwo.pl

 

Terminy: 

nadsyłanie prac: 2II - 9 VIII 2009
rozstrzygnięcie: 24 VIII 2009

 

Z okazji 50. wydania dwumiesięcznika dla nauczycieli Matematyka w Szkole w maju 2009 oraz 10. urodzin tego najpopularniejszego branżowego czasopisma redakcja ogłosiła konkurs na zdjęcie okładkowe. Mogą w nim brać udział uczniowie (pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody prawnych opiekunów - wzór do pobrania na stronie www organizatora konkursu), nauczyciele, rodzice, fotograficy profesjonalni i amatorzy. Wystarczy przysłać na adres e-mailowy redakcji od jednego do pięciu zdjęć w wersji elektronicznej w jednej z kategorii (maksymalnie jedno zdjęcie w każdej):

  • czas i kalendarz,
  • bryły,
  • matematyka w życiu codziennym,
  • symetrie,
  • szkoła.

W temacie e-maila należy wpisać "Zdjęcie na okładkę", a w treści wiadomości imię i nazwisko, adres zamieszkania i kategorię zdjęcia. Prace powinny być wysłane w formacie .jpg, .tiff lub .eps, wykonane w kadrze pionowym i mieć wymiary co najmniej 2000 x 2200 pikseli.

Nagrodą jest publikacja zdjęcia na okładce jednego z numerów pisma w roku szkolnym 2009/10, roczna prenumerata czasopisma (wersji dla nauczycieli SP i GIM) oraz wolny dostęp do elektronicznych wersji pierwszych pięćdziesięciu numerów.

Pełny regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem www.gwo.pl/gazeta w zakładce "Zdjęcie na okładkę". 

 

Powrót na górę strony