Kamera! Akcja

Data ostatniej modyfikacji:
2013-11-25
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Organizator: 

Young Digital Planet - nowoczesna edukacja
platforma MilionYou

 

Terminy: 

nadsyłanie filmów: 12 XI 2013
ogłoszenie nominacji: 18 XI 2013
ogłoszenie wyników: 21 XI 2013

 

Konkurs dla szkół, zespołów uczniowskich lub pojedynczych uczniów i nauczycieli na krótki film o nowoczesnej edukacji. Uczniowie mogą wyobrazić sobie szkołę za 10, 20, lub 30 lat; szkołę, w jakiej sami chcieliby się uczyć lub w jakiej wyobrażają sobie naukę swoich dzieci. Potem powinni nakręcić film przedstawiający ich wizję. W puli nagród, którymi podzielą się twórcy najlepszych obrazów, jest prawie 40 tysięcy złotych.

Nagrody są przyznawane uczniom, nauczycielom i szkołom. Przewidziano 12 nominacji z nagrodą po 1000 zł za każdą. Spośród nich jury wybiera trzy zwycięskie prace. Najlepsi mogą zdobyć aż 11500 złotych. Na najlepsze filmy głosuje także publiczność, wybierając 6 filmów, które zostaną nagrodzone kwotami po 500 zł.  

Jak twierdzą organizatorzy akcji, chcą dzięki niej zadać bardzo ważne pytanie o przyszłość edukacji. Wierzą, że filmy konkursowe dadzą ciekawy wgląd w myślenie uczniów i nauczycieli o polskiej szkole marzeń, a także wzbudzą międzypokoleniowy dialog.  

 

wyniki:

I m. - SP TAK w Opolu (nagroda 10 tys. zł) Zagrajmy w szkołę
II m. - LO Wschowa (nagroda 8 tys. zł) Nowoczesna edukacja... już jest
III m. - I LO Zduńska Wola (nagroda 6 tys. zł) Glass future

Ponadto 12 nominowanych filmów (nagrody po 1000 zł) można zobaczyć tutaj.

 

Skrót regulaminu: 
 • Kryterium oceny filmów to zgodność z regulaminem i tematyką konkursu,
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół publicznych i niepublicznych z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
 • Film należy przesłać do organizatora za pomocą formularza znajdującego się w serwisie millionyou.com, w jednym z formatów: mov, mpg, mp4 lub avi, wielkość plików do 500 MB, czas trwania filmu do 60 sekund.
 • Autor, przesyłając film, udziela licencji na jego wykorzystanie.
 • Autor musi posiadać prawa do wykorzystanej w filmie muzyki oraz zgody wszystkich występujących w filmie osób do upowszechnienia ich wizerunku.
 • Film nie może być reklamą żadnego produktu lub marki (nie może pokazywać logotypów i marek produktów).
 • Nagrody w konkursie będą podzielone w następujący sposób: 12 nominacji w wysokości 1000 zł, 1. miejsce – 10 000 zł (5 000 zł uczeń/uczniowie, 3 000 nauczyciel,
 2 000 zł szkoła)
, 2. miejsce – 8 000 zł (4 000 zł uczeń/uczniowie, 2 000 nauczyciel, 
2 000 zł szkoła), 3. miejsce - 6 000,00 zł (3 000,00 zł, 1 500 nauczyciel, 1 500 szkoła)
, 6 nagród publiczności w wysokości 500 zł.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej liczby nagród.
 • Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Nagrody zostaną wydane po podpisaniu i odesłaniu podpisanej umowy na konto nagrodzonego. Zostanie od nich potrącony należny podatek.
 • Z chwilą wydania nagrody organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu.

 

Powrót na górę strony