KoALa (X)

Data ostatniej modyfikacji:
2024-06-26
Autor: 
Michał Śliwiński
pracownik IM UWr
Organizator: 

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 40-384 Wrocław
tel. 71 3757444
e-mail: fmw@math.uni.wroc.pl
http://www.fmw.uni.wroc.pl

Współpraca:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

strona domowa Konkursu

strona edycji wielkopolskiej

 

Terminy: 
 • zgłoszenia przez formularz on-line do 20 IV 2024
 • zawody w szkołach - 24 IV 2024
 • ogłoszenie wyników - 10 V 2024
 • wysyłanie nagród do szkół - do 28 V 2024
 • trening reprezentacji Dolnego Śląska - 20 V 2024 godz. 10-14, s. 711 (IM UWr)
 • mecz towarzyski ze zwycięzcami konkursu z Wielkopolski - 10 VI 2024 (WMI UAM Poznań)

 

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie pod nazwą Australian Informatics Competition został w roku 2005 utworzony przez fundację Australian Mathematics Trust. Obejmuje roczniki 7-12 australijskiego systemu szkolnictwa, czyli odpowiedniki naszych gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Bierze w nim udział rocznie ok. 7000 uczestników z Australii, Singapuru i Nowej Zelandii.

Pierwsza polska edycja (na nieco zmienionych zasadach) została w roku szkolnym 2013/14 zorganizowana przez V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu jako zawody powiatowe dla gimnazjalistów. W roku 2014/15 konkurs rozszerzył zasięg na całą Wielkopolskę. Od tego roku jest też rozgrywany na Dolnym Śląsku i Opolszczyżnie, na zasadach zbliżonych do australijskiego oryginału. Od 2017 obejmuje uczniów wszystkich typów szkół.

Autorka logo polskiej edycji konkursu jest maturzystka AD 2015 z V LO w Poznaniu - Hanna Kuik.

Zadania dotyczą zagadnień z pogranicza matematyki i informatyki. Konkurs ma na celu popularyzację związków tych dyscyplin i ukazanie informatyki jako nauki, do której uprawiania potrzeba matematycznej umiejętności logicznego, dedukcyjnego myślenia. Przy rozwiązywaniu zadań nie używa się komputera i nie potrzeba do nich umiejętności programowania, prezentują one natomiast elementy matematyki związane z informatyką i mogą stanowić swoisty test zdolności informatycznych dla osób, które nie miały nic wspólnego z programowaniem ani algorytmiką.

Zadania treningowe na stronie WWW organizatorów edycji wielkopolskej

 

Historia: 

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie pod nazwą Australian Informatics Competition został w roku 2005 wprowadzony przez fundację Australian Mathematics Trust. Obejmuje roczniki 7-12 australijskiego systemu szkolnictwa, czyli odpowiedniki naszych gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Bierze w nim rocznie udział ok. 7000 uczestników z Australii, Singapuru i Nowej Zelandii.

Pierwsza polska edycja (na nieco zmienionych zasadach) została zorganizowana w roku szkolnym 2013/14 przez V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu jako zawody powiatowe dla gimnazjalistów. Startują w nich 4-osobowe reprezentacje szkół, więc konkurs ma charakter grupowy. Od roku 2014/15 konkurs jest rozgrywany na Dolnym Śląsku i Opolszczyżnie jako zawody jednoetapowe i indywidualne, czyli na zasadach australijskiego oryginału. Od 2017 roku konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół (wcześniej tylko do gimnazjów i szkół ponadgim.).

Zwycięzcy poszczególnych edycji:

 • I Koala 2015
  Junior (GM): Michał Kosmecki - Gim. TWP Legnica
  Senior (LO): Mikołaj Kreń - VII LO Wrocław
 • II Koala 2016
  Junior (GM): ex aequo
  Dominik Baziuk - Gim. Łużyckie Zgorzelec, Radosław Girul - Gim. 38 Wrocław, Iwo Pilecki-Silva - Gim. 26 Wrocław
  Senior (LO): Maciej Korpalski - III LO Wrocław
 • III Koala 2017
  Kadet (SP): Cyprian Ziółkowski - SP 23 Wrocław
  Junior (GM): Michał Tłuczek - Gim. 5 Głogów
  Senior (LO): ex aequo
  Krzysztof Kraik - LO Strzelce Opolskie, Paweł Norberciak - VII LO Wrocław, Piotr Olszewski - ZS Chocianów
 • IV Koala 2018
  Kadet (SP): Jan Pezda - SP 3 Wrocław
  Junior (GM): Jędrzej Lower - Gim. Jaszkotle
  Senior (LO): ex aequo
  Krzysztof Boryczka - V LO Bielsko-Biała, Paweł Dietrich - III LO Wrocław
 • V Koala 2019
  Kadet (SP): Wojciech Domin - SP Pisarzowice
  Junior (GM): Krzysztof Szymański - GM 49 Wrocław
  Senior (LO): Krzysztof Boryczka - V LO Bielsko-Biała
 • VI Koala 2020 (zdalna)
  szkoły podstawowe: Marek Muzyka - KM Mały Pitagoras Ww
  szkoły średnie: ex aequo
  Aleksandra Ciura, Cyprian Ziółkowski - III LO Wrocław
 • VII Koala 2021 (zdalna)
  szkoły podstawowe: Adam Biel - SP 76 Wrocław
  szkoły średnie: Cyprian Ziółkowski - III LO Wrocław (II raz z rzędu, w III edycji zwycięzca jako reprezentant SP 23 Ww)
 • VIII Koala 2022
  Młodzicy (kl. 3-5 SP): Wiktor Gatner MKM MdM IM UWr
  Juniorzy (kl. 6-8 SP): Magdalena Pawicka MKM OMJ IM UWr
  szkoły średnie: Cyprian Ziółkowski - III LO Wrocław (III raz z rzędu, w III edycji zwycięzca jako reprezentant SP 23 Ww)
 • IX Koala 2023
  Młodzicy (kl. 3-5 SP): Stanisław Machaj SP 64 Wrocław
  Juniorzy (kl. 6-8 SP): Dawid Bebel SP 76 Wrocław
  szkoły średnie: Wojciech Domin III LO Wrocław (zwyciezca V edycji jako reprezentant SP Pisarzowice)
 • X Koala 2024
  Młodzicy (kl. 3-5 SP): Joanna Oranowska SP 80 Ww, Leon Pomykała MdM Młodzicy
  Juniorzy (kl. 6-8 SP): Andrei Zimirau KM OMJ
  szkoły średnie: Rafał Żebruń ALO PWr Ww
 • XI Koala 2025

Challenge Dolny Śląsk - Wielkopolska:

 • 2015 (Wrocław IM) - 26:8
 • 2016 (Poznań IM) - 31:32
 • 2017 (Wrocław IM) - 25:25
 • 2018 (Poznań IM) - 29:36
 • 2019 (Wrocław IM) - 35:13
 • 2020 - mecz się nie odbył z powodu pandemii
 • 2021 - mecz się nie odbył z powodu pandemii
 • 2022 (Poznań IM) - 27:20
 • 2023 (Wrocław IM) - 34:7
 • 2024 (Poznań IM) -38:27

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.
 • Szkolny koordynator konkursu zgłasza szkołę w wyznaczonym terminie przez formularz online.
 • Konkurs jest bezpłatny i jednoetapowy.
 • Zawody odbywają się w macierzystej szkole i trwają 45 minut (rozpoczęcie między 10.00 i 10.30). Polegają na indywidualnym rozwiązaniu w warunkach kontrolowanej samodzielności zadań przesłanych przez organizatorów do koordynatora szkolnego. Rozwiązania (test krótkiej odpowiedzi) należy nanieść na specjalną kartę odpowiedzi dostarczoną przez organizatorów wraz z treściami zadań.
 • W dniu konkursu koordynator odsyła karty odpowiedzi na adres organizatora (koniecznie z dopiskiem KOALA).
 • Wyniki ogłaszane są na stronach internetowych Konkursu, a nagrody wysyłane do zwycięzców pocztą na adresy ich szkół.
 • Spośród najlepszych zawodników w regionie dolnośląsko-opolskim
  zostanie wyłoniona drużyna, która weźmie udział w towarzyskim meczu zadaniowym ze zwycięzcami konkursu w Wielkopolsce.

 

Przykładowe zadania: 

1. Jaka jest najmniejsza liczba naturalna, której iloczyn cyfr jest równy:
a) 36, b) 77, c) 100, d) 1000?

2. Ile jest liczb naturalnych 3-cyfrowych o iloczynie cyfr równym:
a) 9, b) 15, c) 20, d) 100?

3. Program po zadaniu dwóch liczb całkowitych odejmuje od większej mniejszą tak długo, dopóki liczby sie nie zrównają. Ile odejmowań wykona komputer, jeśli poda mu się liczby:
a) 2019 i 1, b) 2019 i 10, c) 2019 i 101, d) 123 i 1234?

4. Na stole leży 100 monet, z czego 99 odwróconych jest reszką do góry, a jedna - orłem. Co sekundę n monet jednocześnie obraca się w magiczny sposób na drugą stronę. Ile sekund co najmniej musi minąć, żeby wszystkie monety byly obrócone do góry reszką, jeśli n wynosi: 
a) 5, b) 7?
A jeśli co sekundę obwraca się 5 lub 7 monet?

5. Ile cyfr ma iloczyn liczb nieparzystych od 1 do 33?

 

Powrót na górę strony