Mam talent do nauki (VI)

Data ostatniej modyfikacji:
2018-11-4
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w SP nr 37 Wrocław
Organizator: 

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel.71 320 27 78,
e-mail: rekrutacja@pwr.edu.pl
strona domowa konkursu

 

Terminy: 

Kokurs został zwieszony w roku szkolnym 2017/2018 

I etap: 1 I -31 V 2017
zgłoszenia online: mamtalent@pwr.edu.pl
II etap - druga połowa czerwca 2017

 

 

Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym - zadaniem uczestników jest przesłanie opisu własnego projektu badawczego lub technicznego z wybranej dziedziny (matematyki, fizyki, chemii, informatyki lub techniki). Komisja konkursowa wybiera kilka najlepszych prac. W etapie finałowym ich autorzy prezentują projekt przed jurorami. Nagrodą główną jest możliwość udziału w programie „Wybitnie uzdolnieni na PWr”. Jeśli zwycięzca przejdzie rekrutację na wybrany kierunek studiów, uczelnia zapewnia mu:

 • stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane przez pierwszy rok studiów,
 • miejsce w akademiku na pierwszym roku studiów,
 • opiekę tutora przez cały okres studiów.

Laureaci konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest od 2012 roku.Tutaj można zobaczyć film z edycji 2014 .

 

Skrót regulaminu: 
 • Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Przedmiotem rywalizacji jest prawidłowe, atrakcyjne i nowatorskie przedstawienie
  swojego projektu badawczego lub technicznego z dziedziny matematyki, fizyki, chemii, informatyki lub techniki.
 • Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach.
 • W pierwszym etapie uczniowie dokonują zgłoszenia wraz z dokładnym opisem opracowanego przez siebie projektu badawczego lub technicznego na adres e-mail: mamtalent@pwr.edu.pl. Zgłoszenia w imieniu autora projektu nie może dokonać osoba trzecia.
 • Zgłoszony projekt musi być indywidualnym opracowaniem jednej osoby. Do udziału w konkursie nie może przystąpić grupa osób pracująca nad wspólnym projektem.
 • Nadesłane projekty są oceniane przez komisję według następujących kryteriów: poziom merytoryczny, innowacyjność, sposób realizacji, użyteczność oraz forma prezentacji.
 • Do drugiego etapu komisja kwalifikuje nie więcej niż 6 uczestników.
 • Uczestnik drugiego etapu ma za zadanie przedstawić swój projekt osobiście w ciągu 30 min na forum jury konkursu. Podczas prezentacji może korzystać z urządzeń audiowizualnych będących na wyposażeniu uczelni. 
 • Zwyciezcą zostaje najwyżej oceniony z finalistów. W razie niemożności wyłonienia zwycięcy jury może przyznać nagrody równoważne.
 • Werdykty jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Nagrodą za zajęcie I miejsca jest możliwość przystąpienia do programu „Wybitnie uzdolnieni na PWr”, w ramach którego uczelnia oferuje studentom studiów stacjonarnych stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie na I roku studiów, miejsce w akademiku na I roku studiów i opiekę tutora przez cały okres studiów.
 • Laureaci I, II i III miejsca otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Powrót na górę strony