MUMAK (II)

Data ostatniej modyfikacji:
2024-03-31
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Organizator: 

Fundacja Zakłady Kórnickie
Al. Flensa 2B, 62-035 Kórnik
Muzeum Matematyki MUMA w Kórniku
mumak@fzk.pl

Partnerzy:

Kórnickie Zakłady Naukowe
Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu

strona domowa konkursu

 

Terminy: 
 • ogłoszenie konkursu 25 XI 2023
 • wysyłanie zgłoszeń do 31 III 2024 (przedłużony do 15 IV 2024)
 • ogłoszenie wyników do 30 IV 2024
 • udział w Festiwalu Nauki 23 XI 2024

Konkurs ma na celu zaangażowanie młodzieży w popularyzację matematyki w sposób atrakcyjny, przystępny i interaktywny poprzez realizację nowatorskich pomysłów. Adresowany jest do nieformalnych grup uczniów szkół średnich oraz studentów. Nagradzane są w nim scenariusze warsztatów, zabaw, gier, aplikacji i innych kreatywnych aktywności edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne. Zwycięzcy wygrywają nagrody i prezentują swój pomysł podczas Festiwalu Matematyki w Kórniku (z dofinansowaniem organizatora do 5000 zł). Ponadto każdy z członków zwycięskiego zespołu otrzymuje voucher o wartości 500 zł przeznaczony do wykorzystania w jednym z popularnych sklepów internetowych.

 

Historia: 

Festiwal Matematyki w Kórniku odbywa się od 2022 roku. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2023 roku. Zwyciężyła wówczas grupa uczniów z IV LO w Katowicach z projektem gry terenowej "Matematyczne Katowice".

 

Skrót regulaminu: 
 • Przedmiotem konkursu jest opracowanie scenariusza aktywności edukacyjnej, której celem
  jest rozwój kompetencji matematycznych i skierowanej do szerokiego grona odbiorców.
 • W konkursie mogą wziąć udział zespoły złożone z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 osób będących uczniami szkoły ponadpodstawowej lub studentami uczelni wyższej. Każdy zespół musi mieć opiekuna, którym jest osoba pełnoletnia zatrudniona w jednostce o profilu edukacyjnym.
 • Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie organizatora oraz przesłanie plików pdf z opisem scenariusza i spisem środków materialnych koniecznych do realizacji projektu.
 • Organizator nie zwraca plików przesłanych na konkurs, ale zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody autorów.
 • Prace oceniane są według kryteriów oryginalności koncepcji, poprawności merytorycznej, dokładności i szczegółowości opisu koncepcji.
 • O wynikach konkursu decyduje jury powołane przez organizatora. Wygrywa projekt, który uzyska największą liczbę głosów członków jury. Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega
  uzasadnieniu. Organizator informuje zwycięzców o wygranej drogą mailową. Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

Pełny regulamin jest tutaj.

 

Powrót na górę strony