Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów (XII)

Data ostatniej modyfikacji:
2018-03-14
Autor: 
Paweł Świątkowski
student informatyki i lingwistyki UAM
Organizator: 

Stowarzyszenie TALENT
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
tel. 58 698 21 60
e-mail: oig@talent.edu.pl
www.talent.edu.pl

Patroni:
Ministerstwo Automatyzacji i Cyfryzacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Polska Wszechnica Informatyczna
NaTablicy.pl, Interklasa.pl, Komputer Świat

strona domowa olimpiady: http://oig.edu.pl

 

Terminy: 

I etap

  • zawody indywidualne: 06.11 – 11.12.2017
  • zawody drużynowe: 29.11. 2017

II etap: 10.03.2018

III etap: 18–19.05.2018

 

To kolejna po matematycznej ogólnopolska olimpiada przedmiotowa dla gimnazjalistów. Jej celem jest zainteresowanie uczniów informatyką przez rozwiązywanie ciekawych zadań i stawianie wyzwań informatycznych, w których trzeba wykorzystać podejście algorytmiczne i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem technologii. Przygotowuje do startu w Olimpiadzie Informatycznej oraz innych zawodach programistycznych.

Od roku szkolnego 2014/2015 olimpiada prowadzona jest w trybie zawodów indywidualnych i drużynowych. Uczestnikom udostępniana jest specjalna platforma edukacyjna stanowiąca narzędzie komunikacji i pracy. Stawiane przed nimi zadania promują informatykę jako naukę interdyscyplinarną w obrębie przedmiotów ścisłych. Zawody drużynowe rozwijają umiejętności pracy w zespole. W ramach projektu organizowane są również obozy naukowo-treningowe oraz otwarte seminaria i konsultacje dla uczniów. Na stronie zawodów dostępne jest archiwum zadań wraz z ich omówieniem.

Ważne jest również włączenie do projektu nauczycieli. W ramach działalności OIG odbywają się konferencje metodyczne dla instruktorów, którzy przygotowują młodzież do startu w zawodach i chcą rozwijać kompetencje w tym zakresie. Program takich konferencji obejmuje wykłady i ćwiczenia z wykorzystania narzędzi informatycznych oraz metod pracy z uczniem zdolnym, dyskusje i warsztaty motywacyjno-interpersonalne. Udział w konferencji jest bezpłatny (w tym wyżywienie i zakwaterowanie, materiały dydaktyczne, koszty przejazdu). Liczba uczestników jest ograniczona.

 

Historia: 

Pierwsza edycja OIG odbyła się w roku szkolnym 2006/2007. W latach 2010–2014 Olimpiada była organizowana była w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i współfinansowanego przez Unię Europejską. W latach 2014–2016 organizacja OIG jest kontynuowana przez Stowarzyszenie TALENT w ramach zadania „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów gimnazjów z matematyki, informatyki i języka angielskiego" zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Skrót regulaminu: 
  • Aby uczniowie mogli wziąć udział w zawodach drużynowych lub indywidulanych, ich szkoła przesyła mejlem na adres organizatora lub faksem formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony zawodów. Następnie uczestnicy rejestrują się samodzielnie na platformie OIG, wybierając szkołę z listy zgłoszonych.
  •  

Powrót na górę strony